Izsludināts konkurs uz Projektu vadītāja ar ievirzi liela mēroga projektu īstenošanā amatu

Igaunijas - Latvijas – Krievijas Pārrobežu sadarbības programmas Apvienotais tehniskais sekretariāts aicina pievienoties savai komandai Projektu vadītāju ar ievirzi liela mēroga projektu īstenošanā

Nepieciešamā kvalifikācija:

Darba līgums tiek slēgs ar Valsts reģionālās attīstības aģentūru saskaņā ar Latvijas Republikas Darba likumu. Darbs ir pilna laika (40 stundas nedēļā), līgums ir terminēts līdz 2015. gada beigām.

Papildus informāciju par vakanci varat iegūt Programmas mājas lapā:

http://www.estlatrus.eu/eng/gallery_2news/quoteurope_in_my_regionquot_phrecruitment_of_the_project_man1

Pieteikumu, kurā tiek iekļauts CV un motivācijas vēstule angļu valodā, lūdzu, adresējiet Undai Ozoliņai, Apvienotā tehniskā sekretariāta vadītājai, nosūtot pa e-pastu: unda.ozolina@estlatrus.eu līdz 2011.gada 28.oktobrim plkst. 16:00.

Izvēlētie kandidāti tiks aicināti uz intervijām 2011. gada novembrī, Rīgā, Latvijā.