Today is Friday, 2021.12.03
Estonia-Latvia-Russia cross border cooperation Programme within European Neighborhood and Partnership instrument 2007-2013 All allocated funds are committed and no further Calls for Proposals will be announced!

Piekļūstamības paziņojums

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada 14. jūlija noteikumiem Nr. 445 "Kārtība, kādā iestādes ievieto informāciju internetā" (turpmāk – noteikumi Nr. 445) apņemas savu tīmekļvietni veidot piekļūstamu.

Šis piekļūstamības paziņojums attiecas uz:

Oficiālā Igaunijas – Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2007. - 2013. gadam tīmekļvietne - http://estlatrus.eu/

Tīmekļvietnei veikts vienkāršotais piekļūstamības izvērtējums. Izmantotā metode - VARAM sagatavotās “Vadlīnijas iestāžu tīmekļvietnēm noteikto piekļūstamības prasību ievērošanas ietekmes izvērtēšanai un nesamērīgā sloga pamatošanai”.

Cik piekļūstama ir šī tīmekļvietne?

Minētā tīmekļvietne daļēji atbilst noteikumiem Nr. 445 turpmāk minēto iemeslu dēļ.

Neatbilstība prasībām, kas minētas noteikumos Nr. 445

Šī tīmekļvietne pēdējo reizi tika izvērtēta 27.12.2020. Izvērtēšanu veica SIA "sem.lv".

Izvērtējumu apliecinošs dokuments: Izvērtēšanas protokols.

Piekļūstamības alternatīvas

Lai saņemtu saturu, kas šobrīd nav piekļūstams, citā formātā, piedāvājam izmantot atsauksmēm un saziņai norādītos kontaktus.

Atsauksmēm un saziņai

Mēs nepārtraukti cenšamies uzlabot šīs tīmekļvietnes piekļūstamību.

Ja Jūs konstatējat kādas problēmas vai nepilnības, kas nav minētas šajā paziņojumā vai vēlaties saņemt nepiekļūstamo saturu citā formātā, sazinieties ar mums:

E-pastā: Jelizaveta.Sibatovska@varam.gov.lv

Zvaniet: +37166016779

Adrese: Peldu iela 25, Rīga, LV-1494, Latvija

Mēs izskatīsim Jūsu pieprasījumu un sniegsim atbildi viena mēneša laikā.

Sūdzību iesniegšana

Par tīmekļvietnes piekļūstamību mūsu iestādē atbildīga ir Attīstības instrumentu departamenta Latvijas-Krievijas programmas nodaļas vecākā eksperte Jeļizaveta Šibatovska
E-pastā: Jelizaveta.Sibatovska@varam.gov.lv
Tālrunis: +37166016779
Adrese: Peldu iela 25, Rīga, LV-1494, Latvija

Ja neesam atbilstoši reaģējuši uz Jūsu iesniegumu vai sūdzību par tīmekļvietnes satura piekļūstamību, Jums ir iespēja iesniegt sūdzību Latvijas Republikas Tiesībsargam:

Tiesībsarga birojs: Baznīcas iela 25 Rīgā, LV-1010

Tālrunis: +37167686768

E-pasts: tiesibsargs@tiesibsargs.lv

https://www.tiesibsargs.lv/lv/pages/kontaktinformacija

Ziņas par paziņojuma sagatavošanu

Šis paziņojums pirmo reizi tika sagatavots 27.12.2020.

Šo paziņojumu apstiprināja Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Attīstības instrumentu departamenta direktore Iruma Kravale.