Today is Saturday, 2021.09.18

Vene partnerite audiitorid osalesid Peterburis sekretariaadi poolt korraldatud konsultatsioonil

17. juulil 2014.a Peterburis, Venemaal peetud konsultatsioonil ja ümarlaua diskussioonil osalesid  Vene audiitorid, esindades 6 Venemaa-poolset  projektipartnerit, eesmärgiga vahetada infot ja parimaid kogemusi projektide lõpparuandlusega seonduvatel teemadel ning kulude abikõlblikkusest. Peterburi seminar oli sel kuul kolmas ja ühtlasi viimane taoline konsultatsioon, mis audiitoritele suunatud.
Ühise tehnilise sekretariaadi Riia kontori ja Peterburi harukontori esindaja poolne ettekanne keskendus projekti toetuslepingu lisas XII sätestatule, seaduslikule raamistikule, programmi teabeedastuse ja nähtavuse nõuetele, projekti väljundite- ja tulemuste tõendusmaterjalide olulisusele ning sekretariaadi poolt pakutavale toele ja teistele esilekerkinud küsimustele.

 
Konsultatsioon Peterburis, Venemaal 17. juulil 2014

Audiitoritele suunatud konsultatsiooni ÜTS poolne esitlus (inglise keeles) on kättesaadav siit.

 


Events calendar
September 2021
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
 • 30
 • 31
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 1
 • 2
 • 3
Projects Map