Today is Saturday, 2021.10.16

TOUR: „Ceļojums caur Latgali un Pleskavu” svin projekta perioda noslēgumu un gaida jaunus tūristus

Projekts „Ceļojums caur Latgali un Pleskavu” ir veiksmīgi noslēdzis tā aktivitātes un patlaban vietējie un ārvalstu tūristi var iegūt labāko no Latgales, Latvijas un Pleskavas, Krievijas pārrobežu reģionu sadarbības. Projekta ietvaros tika izstrādāti pieci tūrisma maršruti, kas apvieno abus reģionus par vienu kopīgu ceļojumu galamērķi. Lai Latgali un Pleskavu veidotu pievilcīgāku tūristiem, tika uzlaboti 28 mazi infrastruktūras atpūtas objekti kopumā 10 pašvaldībās Latvijā un 5 pašvaldībās Pleskavas reģionā. Lai piesaistītu vairāk tūristu no Krievijas Federācijas, medijiem un tūroperatoriem no Sanktpēterburgas tika organizēti divi preses braucieni.


Divu gadu laikā, kad projekts tika ieviests, tika īstenotas dažādas aktivitātes.


Visi projekta partneri strādāja daudz, lai izveidotu vienotu tēlu kopīgajam tūrisma galamērķim. Divu gadu laikā projekta partneri piedalījās starptautiskās tūrisma izstādēs Viļņā, Rīgā, Tallinā un Sanktpēterburgā.


Darbsemināros piedalījās tūrisma sektora pārstāvji – aptuveni 100 tūrisma speciālisti un uzņēmumu pārstāvji.


Tika organizēta plaša mārketinga kampaņa, lai aicinātu doties tūrisma braucienā uz šo reģionu. Kampaņā ietilpa reklāmas TV, radio, internetā un vides reklāma. Tika izgatavotas brošūras un kartes, lai tās izdalītu tūrisma izstādēs un abu reģionu tūrisma informācijas centros. Pie tam brošūras tika izplatītas arī AirBaltic reisos vienu mēnesi.


Projekta budžets visiem partneriem bija 1 681 815,20 EUR un 90% vai 1 513 633,68 EUR (1 063 787,80 LVL) tika finansēts no Igaunijas – Latvijas – Krievijas Pārrobežu sadarbības programmas 2007.-2013. gadam Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta ietvaros un 10% bija projekta partneru finansējums.


Informāciju sagatavoja projekts.
Events calendar
October 2021
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
Projects Map