Today is Wednesday, 2024.06.19

TOUR: Baltijas galvaspilsētu izstādēs prezentē Latgali un Pleskavu

Latgales plānošanas reģions projekta „Tour de Latgale and Pskov” Igaunijas, Latvijas un Krievijas pārrobežu sadarbības programmas Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta 2007 – 2013. gadam ietvaros janvārī un februārī kopā ar projekta partneriem no Pleskavas apgabala piedalījās 3 starptautiskajās tūrisma izstādēs Baltijas valstu galvaspilsētās.

Maratons aizsākās Viļņā, kur no 24. līdz 26. janvārim notika izstāde Adventur 2014, tālāk stafete virzījās uz Rīgu – izstāde Balttour 2014 (7.02-9.02), un visbeidzot pēdējā izstāde Tourest 2014 notika Tallinā no 14. februāra līdz 16. februārim.

Visās izstādēs strādāja projekta Tour pārstāvji, kā arī tūrisma informācijas centru darbinieki no Latgales un amatnieki. Grandiozākais stends, protams, bija pašāmāju izstādē Rīgā, kur amatnieku sektors bija īpaši plaši pārstāvēts. Projekta stenda atklāšanas ceremonijā piedalījās arī Miss Tourism International Queen 2013 uzvarētāja Alise Miškovska.

Izstādes apmeklētājiem tika piedāvāts projekta ietvaros izstrādātais un izdotais tūrisma ceļvedis „Latgale vieno!”, kā arī ar lielu prieku izstādes apmeklētājiem tika piedāvātas atpūtas iespējas pie Latgales ūdenstilpnēm, kur projekta ietvaros tika uzlabota infrastruktūra.

Krievijas kolēģi atzina, ka par Pleskavas apgabalu ir ļoti liela interese, izstāžu apmeklētāji ir informēti par atpūtas iespējām Pleskavas apgabalā un izrāda vēlmi apmeklēt kaimiņzemi. Pleskavas apgabalā pie ūdenstilpnēm ir uzstādīti 5 bērnu rotaļlaukumi.

 

Projekta budžets sastāda 1 681 815,20 EUR, no kuriem 90 % jeb 1 513 633,68 EUR (1 063 787,80 LVL) sastāda Igaunijas, Latvijas un Krievijas pārrobežu sadarbības programmas Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta 2007 – 2013. gadam finansējums un 10 % partneru līdzfinansējums.

Informāciju sagatavoja:
Projekta TOUR sab. attiecību speciālists
Edgars Kluss
+371 26541180
edgars.kluss@latgale.lv


Events calendar
June 2024
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
Projects Map