Today is Monday, 2024.05.20

Riiklik toetus Läti partneritele

Eesmärgiga julgustada Läti partnereid osalema koostööprojektide elluviimisel Euroopa territoriaalse koostöö programmide 2007-2013, sh. Euroopa naabrus- ja partnerlusinstrumendi Eesti-Läti-Vene piiriülese koostöö programmi 2007-2013 raames, on loodud spetsiaalne finantsmehhanism Läti riigi eelarvest toetuslepingu sõlminud projektide toetuseks.

5% riiklikku kaasfinantseerimist projektipartneri projekti kogueelarvest võivad taotleda:

LV kohalikud omavalitsused ning nende poolt asutatud organisatsioonid;

LV kohaliku omavalitsuse ja riigi ettevõtted;

LV mittetulunduslikud organisatsioonid.

 

Taotlus 5%-lise omaosaluse riiklikuks kaasfinantseerimiseks tuleb esitada Läti Vabariigi Keskkonnakaitse- ja Regionaalministeeriumile ühel korral 3 kuu jooksul peale toetuslepingu sõlmimist. Ministeerium hindab omapoolselt projektitaotlust ning teeb otsuse riikliku kaasrahastuse osas. Peale riikliku kaasfinantseerimise lepingu sõlmimist vastava partneriga kannab Keskkonnakaitse- ja Regionaalministeerium üle ettemaksuna 90% eraldatud summast ja ülejäänud 10% siis, kui lõpparuanne on audiitori poolt koostatud.

NB! Iga projektipartner (igas projektis) , kes soovib saada riiklikku kaasrahastamist, peab taotlema eraldi ning vastavalt ettenähtud riiklikule rammkokkuleppele ja protseduuridele.

Seaduslik raamistik riigi eelarvest finantseerimiseks:

Läti Vabariigi ministrite kabineti seadus nr.890 „Läti Vabariigi riigieelarveliste vahendite eraldamise kord Euroopa Liidu struktuurfondide eesmärgile 3 „Euroopa territoriaalne koostöö“ programmidele ja ENPI programmide toetusesaajatele“ (heakskiidetud 11.augustil 2009).

 

Täiendavate küsimuste korral 5%-lise kaasrahastuse taotlemise kohta palun kontakteeruge Irina Brasle`ga tel +371 670 26462, e-post: Irina.Brasle@varam.gov.lv


Events calendar
May 2024
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
 • 29
 • 30
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 1
 • 2
Projects Map