Today is Friday, 2024.07.12

PROMOTING HERITAGE: Kultuurikeskuse avamisega Petseris lõppesid projekti kavandatud tegevused

Projekt „Räpina, Vilaka ja Petseri kultuuri- ja loomemajanduskeskuste arendamine“ („PROMOTING HERITAGE“) lõppes ametlikult 11. juulil 2014.a. Petseris, Venemaal peetud lõpukonverentsiga. Nüüd, mil projektis kavandatud viimane avalik üritus, Petseri kultuurikeskuse avamine, on edukalt läbi viidud on võimalik teha kokkuvõtted projekti peamistest tulemustest.


Projekti elluviimise tulemusena on Eesti, Läti ja Venemaa koostöös Räpina vallavalitsus, Vilaka omavalitsus ja Petseri rajooni administratsioon ning munitsipaal-kultuuriasutus “Petseri rajooni kultuurikeskus“ saavutanud järgmist:


- Räpina kultuuri- ja loomemajanduskeskus renoveeriti ning avati 9. aprillil 2013.a., Vilaka kultuuri- ja loomemajanduskeskus renoveeriti ning avati 18. mail 2013.a., Petseri kultuurikeskus renoveeriti ning avamine toimus 9. augustil 2014.a.

   

       Räpina                                                Vilaka                                                 Petseri

- Räpinas, Vilakas ja Petseris korraldati töötoad, kus osales ligikaudu 100 inimest.


- Petseri rajoonis korraldati 15 etnoloogia-alast ekspeditsiooni, kus osales 12 vabatahtlikku ning ekspeditsioonide tulemused ja leiud koondati   brošüüri, mis anti välja nii vene kui inglise keeles 2000 eksemplaris. 


- Peeti 2 konverentsi, kus osales enam kui 200 inimest, sealhulgas projektipartnerid, kultuuri- ja haridusasutuste ning kohalike omavalitsuste, kiriku, meediaväljaannete ning noorteorganisatsioonide esindajad, et vahetada kogemusi kultuuripärandi säilitamise valdkonnas.


- Partneromavalitsuste kohalikud folklooriansamblid said varustatud uute traditsiooniliste rahvariietega. 


- Vene kunstniku Natalia Pugacheva pildinäitust eksponeeriti Petseris, Räpinas ja Vilakas 2013. ja 2014. aastatel.


- Räpina ja Vilaka lauljad, tantsijad ning muusikud osalesid Petseri rahvusvahelisel kultuurifestivalil „Avatud südamed muusikale“, mis toimus 2013.a. augustis.


9. augustil 2014 toimunud Petseri kultuurikeskuse avaüritusel ning ühtlasi Petseri päeval osalesid kõik Petseri rajooni erinevate projektide partnerid Lätist ja Eestist, kes olid tulnud oma tervitussõnu naabritele sel tähtsal päeval edasi andma. Tseremoonia näitas ühtlasi ilmekalt, et piiriregioonide elanikud saavad rõõmu tunda mitte ainult projekti tulemustest, täiustunud taristust, vaid ka suurepärastest tugevnenud kultuurisuhetest, elavnenud kultuurielust, lähedasest ning viljakast partnerlusest kolme riigi partneromavalitsuste vahel.


Projekti täismahus pressiteade (inglise keeles) on leitav siin.


Toredad hetked avatseremooniast ning fotod vastvalminud kultuurikeskusest:


 

   

 

  
    

Fotod: Anna Filatova


Events calendar
July 2024
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
Projects Map