Programmi ühise seirekomitee viies koosolek toimub 4-5. aprillil
Programmi ühise seirekomitee viies koosolek toimub 4-5. aprillil Pihkvas (Venemaa). Koosolekul vaadatakse üle programmi elluviimise staatus, eriti aga suuremahuliste projektide ning Programmi esimese ja teise taotlusvooruga seonduv. Ühtlasi langetatakse Programmi edasise tõhususe ja kvaliteedi tagamiseks vajalikud otsused.