Today is Monday, 2021.10.18

Pirmās konsultācijas Liela mēroga projektu iesniedzējiem un partneriem Latvijā, Igaunijā un Krievijā.

Apvienotais tehniskais sekretariāts organizēja trīs seminārus un konsultācijas Liela mēroga projektu iesniedzējiem un partneriem, lai sniegtu atbalstu Pilnās Pieteikuma veidlapas aizpildīšanā, kura tiem būs jāiesniedz ne vēlāk kā 2012.gada 2.martā. Tartu (Igaunijā) Dzmitrijs Korbuts, INTERACT ENPI eksperts, detalizēti skaidroja, kā jāaizpilda Projektu loģiskā matrica vai Logframe.


Pirmā konsultācija norisinājās 30. novembrī Rīgā (Latvijā) un tika organizēta galvenokārt Liela mēroga projekta „Robežkontroles punkta „Vientuļi” rekonstrukcija (Latvijas Republika) un vienošanās ar robežkontroles punktu „Bruņiševo” (Krievijas Federācija)” iesniedzējiem. Jautājumi, kuri tika uzdoti Sekretariāta darbiniekiem un Apvienotās vadošās iestādes pārstāvei, bija saistīti ar to, cik detalizētam jābūt Partnerības līgumam un finanšu jautājumiem.


Otrais seminārs un konsultācijas notika Tartu (Igaunijā) 6.decembrī, kurā piedalījās 30 dalībnieki no četru Liela mēroga projekta iesniedzējiem un partneriem no Igaunijas. Sekretariāta darbinieki kopā ar ekspertu no INTERACT iepazīstināja semināra dalībniekus ar Igaunijas – Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības Programmas prasībām Liela mēroga projektiem, ar Pieteikuma veidlapu, kura būs jāiesniedz, ar tās īpašo saturu un dokumentiem (piemēram, projekta priekšizpēti), kas ir jāiesniedz kopā ar Pieteikuma veidlapu. Seminārā tika prezentētas Liela mēroga projektu Komunikācijas un atpazīstamības vadlīnijas. Jautājumi galvenokārt bija saistīti ar finanšu jomu un projekta loģiskās matricas vai Logframe sagatavošanu, kā daļu no Pieteikuma veidlapas, kā arī jautājumi par Partnerības līgumu.


Trešais seminārs un konsultācijas notika Pleskavā (Krievijas Federācijā) 7.decembrī, kurā piedalījās vairāk kā 30 dalībnieki no visiem sešiem Liela mēroga projektu partneriem Krievijā. Sekretariāta darbinieki prezentēja galveno informāciju par Liela mēroga projektiem Programmas ietvaros, kā aizpildīt Pieteikuma veidlapu, īpaši atzīmējot informāciju, kas noderīga projektu partneriem un dokumentiem, kuri būs jāparaksta Projektu partneriem. Tika prezentētas Liela mēroga projektu Komunikācijas un atpazīstamības vadlīnijas. Sekretariāta darbinieki un Apvienotās Vadošās Iestādes (turpmāk – AVI) pārstāve atbildēja uz jautājumiem par iepirkumiem un Partnerības līguma lomu.


AVI pārstāve Zanda Mangule piedalījās visos konsultāciju semināros.


Visas prezentācijas no konsultāciju semināriem varat aplūkot šeit: http://www.estlatrus.eu/eng/gallery_2programme/large_scale_projects


Tālākās konsultācijas un semināri notiks 2012.gadā. Galvenā uzmanība tiks pievērsta projekta loģiskās matricas sagatavošanai, finanšu un citiem Liela mēroga projektu pieteicējiem aktuāliem jautājumiem. Informācija par pasākumu laiku un vietu tiks publicēta Programmas mājas lapā.


Kā informējām iepriekš, piecu Liela mēroga projektu kopsavilkumi ir saņēmuši apstiprinājumu no Eiropas Komisijas.
 
Events calendar
October 2021
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
Projects Map