Piektā Apvienotā uzraudzības komiteja notiks 4.-5.aprīlī
Piektā Apvienotās uzraudzības komitejas tikšanās notiks 4.-5.aprīlī Pleskavā, Krievijā. Tikšanās laikā tiks pārskatīts Programmas ieviešanas process un gaita, jo īpaši saistībā ar Liela mēroga projektiem, kā arī pirmo un otro projektu konkursu. Tiks pieņemti lēmumi, kas nepieciešami, lai turpmāk nodrošinātu Programmas ieviešanas kvalitāti un efektivitāti.