Today is Wednesday, 2023.12.06

PEOPLE WITH NATURE: Projekts „Cilvēki un daba” noslēdzies

Vairāk nekā divu gadu ilgā laika posmā, intensīvi sadarbojoties vides izglītotājiem no Latvijas, Igaunijas un Krievijas, ir paveikts milzīgs darbs dabas izglītības iespēju un piedāvājuma pilnveidošanā projekta teritorijā.

Būtiskākais ieguvums ir izveidotie un attīstītie dabas izglītības centri (2 centri Igaunijā, 6 Latvijā un 4 Krievijā), jaunas izstādes ar interaktīviem elementiem un inovatīvi dabas izziņas materiāli. Organizējot pasākumus, seminārus un mācību dienas, apmācīti dabas izglītības speciālisti, skolotāji, pašvaldību pārstāvji, savukārt dabas izziņas aktivitātēs iesaistīti bērni un jaunieši.

Lai projekta ietvaros gūtās zināšanas un pieredzi turpmāk varētu izmantot arī citas organizācijas, kas būtu ieinteresētas dabas izglītības jomas attīstībā, projekta ietvaros ir izstrādāta Koncepcija dabas izglītības centru izveidei un apsaimniekošanai, savukārt ar projekta rezultātu plašāku izklāstu un praktisko pieredzi var iepazīties Projekta rokasgrāmatā.

Projekts „Dabas izglītības sekmēšana – efektīvs līdzeklis sabiedrības dabas apziņas veidošanai” jeb „Cilvēki un daba” tika uzsākts 2012.gada 1.aprīlī un tajā sadarbojušās 11 organizācijas ar plašu pieredzi vides izglītības jomā.


Projekts tika īstenots Igaunijas, Latvijas un Krievijas Federācijas teritorijās, un tā galvenais mērķis bija sabiedrības vides apziņas celšana ilgtspējīgai un integrētai dabas aizsardzībai projekta darbības reģionā, kā arī projektā iesaistīto dabas aizsardzības institūciju kapacitātes pilnveidošana dabas izglītības jomā.


Projekta ilgums bija 30 mēneši – līdz 2014.gada 30.septembrim. Projektu līdzfinansēja Igaunijas-Latvijas-Krievijas Pārrobežu sadarbības programma Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta ietvaros 2007-2013. Kopējais projekta finansējums 1 499 977 EUR, no kuriem 90% – 1 349 979 EUR Igaunijas - Latvijas-Krievijas Pārrobežu sadarbības programmas līdzfinansējums.


 

Kontaktpersona: Ilze Vanaga
Projekta sabiedrisko attiecību speciāliste
ilze.vanaga@daba.gov.lv, tālr.: +371 26332786
Projekta mājas lapa: www.daba.gov.lv


Events calendar
December 2023
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
Projects Map