Otrā projektu konkursa laikā tika saņemti 322 projektu idejas apraksti
Otrā ierobežotā konkursa laikā un līdz konkursa plānotajam iesniegšanas termiņa beigām 2012.gada 27.februārim Apvienotajā tehniskajā sekretariātā un tā filiālēs tika iesniegti 332 projektu idejas apraksti. Projektu ideju aprakstu papīra versijām atbilstošas elektroniskās versijas tika saņemtas līdz 2012.gada 27. martam.


Projektu idejas aprakstu vērtēšana sastāv no administratīvās pārbaudes un kvalitātes vērtēšanas, kā tas ir minēts Otrā konkursa vadlīnijās un tika informēts semināros potenciālajiem projektu idejas aprakstu iesniedzējiem. Vērtēšanas rezultāti būs zināmi 2012.gada jūnijā.


Otrā kārta Otrajam konkursam būs Pilno pieteikumu formu iesniegšana un saskaņā ar Projektu ideju aprakstu vērtēšanas rezultātiem noteikts skaits pieteikumu iesniedzēji tiks aicināti sagatavot un iesniegt Pilnās pieteikumu formas.