Today is Saturday, 2023.12.09

OPEN DAYS: “Kopīga izaugsme” — Eiropas reģioni un pilsētas 2014.–2020. gada ieguldījumu plānos pāriet no teorijas uz praksi

No 2014. gada 6. līdz 9. oktobrim Briselē pulcēsies apmēram 6000 pārstāvji no Eiropas reģioniem un pilsētām, lai piedalītos divpadsmitajos ikgadējos OPEN DAYS (“atvērto durvju dienu”) pasākumos. Viņi spriedīs par to, kā praktiski īstenot reformēto ES kohēzijas politiku, lai uzlabotu nodarbinātību un panāktu izaugsmi. Reformas iniciators bija Eiropas reģionālās politikas komisārs Johanness Hāns. Šī politika nu ir pārtapusi par mūsdienīgu un rezultatīvu ieguldījumu instrumentu visiem Eiropas reģioniem, un lielākā daļa resursu ir novirzīti tādām galvenajām jomām kā inovācija, MVU konkurētspēja, informācijas un komunikācijas tehnoloģijas (IKT) un pāreja uz mazoglekļa ekonomiku.


OPEN DAYS ir Eiropas Reģionu un pilsētu nedēļa, ko kopīgi rīko Eiropas Komisija un Reģionu komiteja. Tas ir nenovērtējams forums diskusijām un debatēm par to, kā dalībvalstu ieguldījumu stratēģijas, kas nosaka ES reģionālā finansējuma izlietojumu, palīdzēs sasniegt Eiropas mērķus un atjaunot izaugsmi reģionos. Komisijas dienesti patlaban analizē partnerības nolīgumus un darbības programmas, lai sagatavotu reālu un efektīvu plānu, kas nodrošinās optimālu finansējuma izlietojumu.



Runājot par gaidāmo pasākumu, komisārs Hāns sacīja: “Šāgada OPEN DAYS būs svarīgs brīdis reģioniem un pilsētām, lai izvērtētu, kā vislabāk izmantot reformētās kohēzijas politikas iespējas. Mums jānodrošina, ka ES ieguldījumus dalībvalstīs izmanto kā plānots, lai sasniegtu stratēģijas “Eiropa 2020” mērķus. Līdz šim analizētajos 2014.–2020. gada partnerības nolīgumos un darbības programmās ir redzams, ka notikusi pāreja uz ieguldījumiem “reālajā” ekonomikā. Tas nozīmē atbalstu MVU, pētījumiem un izstrādei, inovācijai, darba tirgus pasākumiem, izglītībai, nabadzības apkarošanai un, protams, mazoglekļa ekonomikai. Mums jānodrošina, lai Eiropā visi reģioni patiešām “augtu kopā” un lai rūpīgi izplānotās integrējošās stratēģijas, kas sagatavo ceļu konkurētspējai nākotnē, būtu sākumpunkts šādai izaugsmei.”


Reģionu komitejas priekšsēdētājs Lebrēns sacīja: “ES reģioni un pilsētas pēdējo gadu laikā ir saņēmuši trešo daļu no publiskajiem izdevumiem. OPEN DAYS piedāvās kohēzijas politikas īstenotājiem iespēju apmainīties ar labāko praksi un izteikt savas domas lēmumu pieņēmējiem. Mēs esam apņēmušies novērst jebkādu kavēšanos to pasākumu īstenošanā, kas ir visnozīmīgākie mūsu kopienām, un veicināt veiksmīgāko risinājumu ieviešanu visā Eiropā.”


Ar moto “Kopīga izaugsme — viedi ieguldījumi iedzīvotāju interesēs” dalībvalstu reģionālo varasiestāžu un pašvaldību pārstāvji tiksies ar ekspertiem, politikas veidotājiem un praktiskajiem īstenotājiem gan no publiskā, gan privātā sektora. Viens no galvenajiem pasākumā apspriestajiem tematiem būs valsts iestāžu institucionālās spējas nostiprināšana. Saskaņā ar sesto kohēzijas ziņojumu (publicēts 2014. gada jūlijā) ieguldījumi šajā jomā 2014.–2020. gadā palielināsies par 70 %, atspoguļojot pareizas pārvaldības arvien lielāko nozīmi valsts līdzekļu efektīvā izmantošanā.
Partnerības nolīgumos (patlaban ir pieņemti 16 no pavisam 28) parādās pozitīvas tendences — plānotie ES ieguldījumi atbalstīs inovāciju un mazos uzņēmumus. Plašāk tiks izmantoti arī finanšu instrumenti. Svarīgi ir tas, ka ieguldījumi energoefektivitātes uzlabošanā un atjaunojamo energoresursu jomā sasniegs 38 miljardus eiro, kas vairāk nekā divkārt pārsniedz līdzekļus, kuri tika ieguldīti mazoglekļa ekonomikā no 2007. līdz 2013. gadam.


Kohēzijas politikai, kuras kopējais budžets 2014.–2020. gada finanšu periodā būs aptuveni 352 miljardi eiro, būs liela nozīme tādās ilgtspējīgai ilgtermiņa izaugsmei svarīgās jomās kā inovācija, atbalsts MVU, kvalifikācijas celšana, sociālā iekļautība un enerģētika. OPEN DAYS dienas palīdz virzīt debates un īstenot vērienīgus mērķus.


Pamatinformācija


Reģionu komitejas priekšsēdētājs Lebrēns un komisārs Hāns 6. oktobrī plkst. 13.00 piedalīsies preses konferencē, kas notiks Reģionu komitejā.


Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (ESAO) ģenerālsekretārs Anhels Hurrija tiksies ar preses pārstāvjiem 6. oktobrī plkst. 16.00 Eiropas Parlamenta preses konferenču zālē, atzīmējot divu īpašo ziņojumu publicēšanu.
Tie ir:
• ESAO 2014. gada reģionālo perspektīvu kopsavilkums, tostarp informācija par krīzes ietekmi uz reģioniem, reģionālo un vietējo finanšu stāvokli un valsts pārvaldes reformām;
• pārskats par indikatoriem, kas izmantoti ESAO reģionālās labklājības ziņojumā, kā arī ES reģioniem un pilsētām noderīgiem lietojumiem.
Pasākuma gaitā tiks publiskots arī ziņojums par vairāklīmeņu pārvaldību un partnerību, ko sagatavojis komisāra Hāna īpašais padomnieks Liks van den Brande, kurš savulaik bija Reģionu komitejas priekšsēdētājs.


2014. gada fotokonkursa “Eiropa manā reģionā” uzvarētāji no Azoru salām (Portugāle), Latvijas un Lietuvas trešdien, 8. oktobrī plkst. 11.45 Berlaymont ēkā saņems balvas, ko viņiem pasniegs komisārs Hāns.


Pēc panākumiem 2013. gada OPEN DAYS nu jau otro gadu notiks meistarklase, kurā pulcēsies 30 doktoranti un jauni pētnieki reģionālās politikas un pilsētpolitikas jomā.


Papildus semināriem Briselē līdz 2014. gada decembrim notiks vairāk nekā 300 pasākumu, kurus vienos tēma “Eiropa manā reģionā vai pilsētā”.


Plašāka informācija:
www.opendays.europa.eu
@EU_Regional / @EU_CoR / @JHahnEU: #euopendays - visas fotogrāfijas Flickr
Programma Media
Partnerreģioni pa valstīm
Events calendar
December 2023
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
Projects Map