Noslēgts Granta līgums starp Apvienoto vadošo iestādi un Latgales reģiona attīstības aģentūru ar 284 105,59 eiro Programmas līdzfinansējumu
Latgales reģiona attīstības aģentūra (Latvija) ir parakstījusi Granta līgumu un kopā ar Pleksavas valsts izglītības institūtu „Bērnu un jauniešu sporta treniņu centru” (Krievija) īstenos pārrobežu sadarbības projektu sporta jomā „Promotion of Healthy Life-Style Organizing Sport Events in Latgale and Pskov Regions” prioritātē 3, pasākuma 3.2. ietvaros „Sadarbība kultūras, sporta, izglītības, sociālās aprūpes un veselības aprūpes jomās”. Projekta kopējais budžets ir 315 672,88 eiro.


Šī projekta mērķis ir veicināt dalību sporta pasākumos, lai veidotu pārrobežas reģionu vēl aktīvāku, sociāli integrētu, lai mudinātu nodarboties ar sportu un uzlabotu iedzīvotāju un viņu ģimeņu veselību. Aktivitātes palīdzēs risināt sociālās atstumtības, sociālās mazkustības, integrācijas trūkuma un nepietiekamās pārrobežu sadarbības problēmas. Projekta ietvaros tiks organizēti 17 turnīri gan Latvijā, gan Krievijā.

Īss projekta apraksts pieejams šeit.