Today is Friday, 2024.06.21

Noslēdzies seminārs par Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programmas Eiropas Kaimiņattiecību ietvaros 2014. – 2020.gadam sagatavošanu

Ar mērķi izzināt Latvijas un Krievijas pārrobežu sadarbības programmā Eiropas Kaimiņattiecību instrumenta ietvaros 2014. – 2020.gadam iesaistīto reģionu iespējas un būtiskākās intereses sadarbībai ar Krievijas robežreģionu organizācijām, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) 21.augustā viesnīcā „AVALON Hotel” organizēja tematisko semināru.


Lai sniegtu savu ieguldījumu Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības virzienu noteikšanā nākamajam plānošanas periodam, seminārā kopumā piedalījās 60 dalībnieki – nozaru ministriju, plānošanas reģionu administrāciju, pašvaldību un nevalstisko organizāciju pārstāvji, kā arī vides, transporta un uzņēmējdarbības jomu eksperti.


Tematiskajās darba grupās semināra dalībnieki diskutēja par nākotnes sadarbības aktivitātēm transporta, ekonomikas, uzņēmējdarbības un vides jomās, par iespējamo investīciju apjomu un sadarbības partneriem, kā arī izteica priekšlikumus projektu idejām, tādejādi sniedzot būtisku ieguldījumu jaunās programmas izstrādē.


Potenciālo projektu ideju apzināšana ir nozīmīgs stūrakmens programmas sadarbības jomu tematiskās koncentrācijas noteikšanas posmā. Tā tiek nodrošināta esošo projektu partneru iniciatīvu turpināšana un veidota platforma jaunu partnerības tīklu izveidošanai, ilgtermiņā veicinot reģiona tālāku attīstību.


Eiropas teritoriālās sadarbības programmu, tai skaitā Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programmas Eiropas Kaimiņattiecību ietvaros 2014. – 2020.gadam, izstrādes process tika uzsākts 2012.gadā, un Latvijā to vada VARAM kā nacionālā atbildīgā iestāde par Eiropas Savienības struktūrfondu 3.mērķa „Eiropas teritoriālā sadarbība” programmām.

Informāciju sagatvoja Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija


Events calendar
June 2024
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
Projects Map