Kinnitati Euroopa naabrus- ja partnerlusinstrumendi Eesti-Läti-Vene piiriülese koostöö programmi toetuste tööprogramm 2012 aastaks

Ühine seirekomitee kinnitas 29.märtsil 2012.a. Euroopa naabrus- ja partnerlusinstrumendi Eesti-Läti-Vene piiriülese koostöö programmi toetuste tööprogrammi 2012.aastaks.