Today is Saturday, 2023.09.30

Igaunijas – Krievijas un Latvijas – Krievijas Pārrobežu sadarbības programmas 2014. – 2020. gada periodam ir atklātas publiskam sagatavošanas procesam

Sabiedriskā apspriešana notika 2013.gada 5.novembrī Sanktpēterburgā un tā tika organizēta, lai diskutētu par Igaunijas – Krievijas un Latvijas – Krievijas Pārrobežu sadarbības programmām 2014. – 2020.gadu periodam. Apspriešanā piedalījās 38 dalībnieki no Krievijas Federācijas: pārstāvji no Sanktpēterburgas, Pleskavas un Ļeņingrada apgabala administrācijas, projektu partneri no pašreizējās Igaunijas – Latvijas – Krievijas Pārrobežu sadarbības programmas un izglītības, zinātnes, veselības, ekoloģijas u.c. nozaru pārstāvji.


Vairāk kā 20 dalībnieki aktīvi piedalījās diskusijas daļā, kuras tēma ietvēra ne tikai tematisko mērķu definēšanu, bet arī pārrobežu sadarbības programmēšanas ideju apraksta 2014.-2020.gadam Eiropas Komisijai izveidošanai.


Prioritārs balsojums par tematiskajiem mērķiem notika rakstiski; ierosinājumi par Stratēģiskajiem projektiem arī tika apkopoti rakstiski.


Gan Igaunijas – Krievijas, gan Latvijas – Krievijas Pārrobežu sadarbības programmas četri visvairāk atbalstītie tematiskie mērķi/prioritātes izrādījās vienādi:
1. Vides aizsardzība, pielāgošanās klimata izmaiņām;
2. Uzņēmējdarbības un MVU attīstība;
3. Vietējās kultūras veicināšana un vēsturiskā mantojuma saglabāšana;
4. Reģionu pieejamības uzlabošana, transporta un komunikācijas tīkla un sistēmu attīstība.Sabiedriskās apspriešanas rezultāti tika prezentēti otrajā Latvijas – Krievijas Pārrobežu sadarbības programmas 2014. – 2020.gadam Apvienotajā programmēšanas komitejā, kura norisinājās 2013.gada 8. novembrī Jūrmalā, Latvijā.


Events calendar
September 2023
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 1
Projects Map