Euroopa Komisjon selgitab seisukohta seoses Vene poolsete toetuse saajate ja partnerite käibemaksu abikõlblikkusega

Euroopa Komisjon saatis 22. novembril 2012.a Vene Föderatsiooni Regionaalarengu ministeeriumile kauaoodatud kirja seoses Vene poolsete toetuse saajate ja partnerite käibemaksu abikõlblikkuse küsimusega. Kiri selgitab käibemaksu abikõlblikkuse tingimusi viies Vene Föderatsioon osalusega 2007-2013 perioodi Euroopa naabrus- ja partnerlusinstrumendi (ENPI ) piiriülese koostöö programmis.

Vene toetuse saajatele ja partneritele kohaldatav käibemaksu abikõlblikkuse tingimuste selgitus on järgmine:

- „22. novembril 2012.a Vene Föderatsiooni Regionaalarengu ministeeriumile saadetud kirjas nr. DEVCO/F/MC/pn(2012)1380769 toodud sätete alusel on käibemaks tunnistatud abikõlblikuks ENPI programmide Vene poolsetele toetuse saajate ja partnerite kuluks tingimusel, et seda ei saa tagasi taotleda ning projekti toetuse saaja/partner esitab selle kohta juriidilist jõudu omavad tõendid“.