Today is Friday, 2024.07.12

Euroopa Komisjon kiitis heaks Eesti-Vene ja Läti-Vene piiriüleste koostöö programmide 2014-2020 programmdokumendid


Eesti-Vene ja Läti-Vene piiriüleste koostöö programmide 2014-2020 programmdokumentide kooskõlastusring jõudis lõpule ning programmdokumendid on heakskiidetud vastavalt Eesti Vabariigi, Läti Vabariigi ja Venemaa Föderatsiooni valitsuste poolt  2015.a juunis ning detsembris kinnitati see Euroopa Komisjoni poolt. Nimetatud kaks kahepoolset koostööprogrammi on jätkuks piiriülesele koostööle ja ühistele arendustegevustele, mis alguse saanud Eesti-Läti-Vene piiriülese koostöö programmi 2007-2013 raames.


 
Mõlemat programmi rahastatakse Euroopa Liidu Euroopa naabrusinstrumendi raames ja Vene Föderatsiooni poolt. Eesti Vabariik kaasrahastab Eesti-Vene programmi, panustades nii tehnilise abi eelarvesse kui ka suuremahulistesse projektidesse ning Läti Vabariigi kaasfinantseering Läti-Vene programmis on suunatud tehnilisse abisse. Eesti-Vene programmi eelarve on 34,2 miljonit eurot ja Läti-Vene programmil 27 miljonit eurot.

Piiriüleste koostööprogrammide strateegilised eesmärgid toetavad järgnevaid temaatilisi  eesmärke:

      - Eesti-Vene programm: 1) Ettevõtlus ja VKE areng; 2) Piirihalduse ja piiriturvalisuse   

      edendamine, mobiilsus ja migratsiooni juhtimine; 3) Keskkonnakaitse, kliimamuutuste

      vähendamine ja sellega kohandumine; 4) Kohaliku ja regionaalse hea valitsemistava toetamine.

      - Läti-Vene programm: 1) Ettevõtlus ja VKE areng; 2) Keskkonnakaitse, kliimamuutuste

      vähendamine ja sellega kohandumine; 3) Piirihalduse ja piiriturvalisuse edendamine, mobiilsus ja

      migratsiooni juhtimine.

Järgmise sammuna sõlmitakse rahastamisleping Euroopa Komisjoni ning Venemaa Föderatsiooni valitsuse vahel.

Kahe piiriülese koostööprogrammi esimesed taotlusvoorud on kavandatud avada 2016. aasta lõpus.

Piiriülene koostöö on Euroopa Liidu (EL) naabruspoliitika, EL ning Venemaa koostöö ning Venemaa Föderatsiooni regionaalarengupoliitika lahutamatu osa. Selle eesmärk on edendada koostööd ja jätkusuutlikku arengut EL liikmesriikide ja Venemaa piiriregioonides.

Eesti-Vene ja Läti-Vene piiriüleste koostöö programmide 2014-2020 programmdokumendid.


Events calendar
July 2024
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
Projects Map