Today is Tuesday, 2023.11.28

Esimeses taotlusvoorus eraldati projektidele kokku 24 067 718,02 eurot

Ühtekokku on toetuslepingud allkirjastatud 25 projektiga, milledele programmi poolne eraldatud kaasrahastus on 24 067 718, 02 eurot. 


Prioriteet I  - 11 523 095,50 EUR   
Prioriteet II  - 10 264 595,23 EUR  
Prioriteet III  - 2 280 027,29 EUR


Projekt „Tartu, Rezekne, Pskov: Green Management for Urban Development  & Planning in EE-LV-RU Border Capitals“ on hiljuti allkirjastatud MTÜ „Lake Peipso Project, Pskov“ (Vene) poolt prioriteet 2 meede 2.1 ühised keskkonna- ja looduskaitsealased tegevused raames 1 753 375,30 euro suuruseks programmi poolseks kaasrahastuseks. Projekti kogumaksumus on 1 948 194,78 eurot.


Toetuslepingu allkirjastanud projektide kõikidele projektipartneritele eraldati ühise tehnilise sekretariaadi poolt nö. projekti elluviimiseks tarvilik komplekt, mis koosnes programmi praktilisest juhendist, teabeedastuse- ning nähtavuse juhendist, programmi laualipust, programmi inglise keelsest ning vastava partneri riigikeelsest videost USB mälupulgal projektiürituste tarvis.


Ühine tehniline sekretariaat on koostöös toetatud projektide projektijuhtidega ettevalmistanud projektide lühitutvustused ehk portfooliod. 25 projekti portfooliod leiad siit.


Events calendar
November 2023
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
 • 30
 • 31
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 1
 • 2
 • 3
Projects Map