Today is Friday, 2024.04.12

Eesti ja Läti projektipartnerite audiitorid osalesid sekretariaadi poolt korraldatud konsultatsioonidel

Eesti 10 projektiparteri audiitorit osalesid 2. juulil Tartus ning Läti 9 projektipartneri audiitorit osales 3. juulil Riias peetud ümarlaua diskussioonidel, et vahetada infot ning parimaid kogemusi, mis seotud projektide lõpparuandlusega ning kulude abikõlblikkusega. Ühise tehnilise sekretariaadi (ÜTS) poolne ettekanne keskendus toetuslepingu lisas XII sätestatule, seadusandlikule raamistikule, teabeedastuse ning nähtavuse nõuete järgimisele, projekti väljundite ja -tulemuste tõendusmaterjalide olulisusele ning ÜTS poolt pakutavale toele.Konsultatsioon Tartus, Eestis 2. juulil 2014

Esitlus avaldatakse kodulehel peale Venemaal peetavat vene partnerite audiitoritele suunatud konsultatsiooni, mis toimub Peterburis 17. juulil 2014.a.
Registreerimine programmi kodulehel on avatud 11. juulini 2014.
Events calendar
April 2024
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Projects Map