Today is Saturday, 2023.12.09

Diskutē par pārrobežu sadarbības nākotni starp Krievijas Federāciju, Eiropas Savienību un Norvēģiju Gada konferencē Krievijā

Galvenais konferences mērķis ir veidot pragmatiskas un abpusēji izdevīgas attiecības starp pierobežas valstīm un reģioniem, kas ir unikāla platforma dialogam, lai apspriestu galvenos pārrobežu un starpreģionālās sadarbības jautājumus, iesaistot augsta līmeņa amatpersonas no Krievijas Federācijas, Eiropas Savienības un Norvēģijas. Dalībnieki apsprieda pašreizējo pārrobežu sadarbības statusu, iespējamās tendences un modeļus tās turpmākajai attīstībai, veidus, kā kopīgi plānot pierobežu teritoriju attīstību. Īpaša uzmanība tika pievērsta EKPI PSP Programmu 2007.-2013.gadam rezultātiem.


Vairākos Konferences paneļos vārds tika dots programmu nacionālo iestāžu pārstāvjiem, lai iepazīstinātu ar katras valsts aktuālākajiem jautājumiem:


Sergejs Vahrukovs, Krievijas Federācijas Reģionālās attīstības ministra vietnieks uzskata, ka Konference ir galvenais instruments, kā stiprināt pārrobežu sadarbību, un apstiprināja, ka Krievijas Federācija turpinās līdzfinansēt nākotnes pārrobežu sadarbības programmas. Viņš arī nosauca galvenās nākotnes atbalsta jomas – ekoloģija, transporta infrastruktūra, enerģētika un maza un vidēja uzņēmējdarbība ar mērķi uzlabot dzīves kvalitāti pierobežas reģionā un izlīdzināt dzīves standartus abās robežas pusēs.
Priidu Ristkok, Igaunijas Iekšlietu ministrijas Reģionālās attīstības departamenta direktors izteica viedokli, ka pārrobežu sadarbība ir svarīgs instruments reģionālai attīstībai, un, pateicoties šādai sadarbībai, Igaunijas un Krievijas savstarpējo ieguvumu sfēras ir palielinājušās. Atzīstot, ka pašreizējā trīspusējā programma ir izrādījusi lielu reģionālo dalībnieku interesi, Ristkoks apliecināja gatavību sagatavot jauno Igaunijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programmu līdz 2014.gada beigām.


Iruma Kravale, Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Attīstības instrumentu departamenta direktore savā runā prezentēja analīzi un pieredzi, kas gūta no esošās Igaunijas – Latvijas – Krievijas PSP 2007.-2013.gadam, uzsverot atbilstošu partnerību svarīgumu, vairāk fokusētām prioritātēm un Programmas ieviešanas procedūru vienkāršošanas nākamajā periodā, lai nodrošinātu efektīvākus un taustāmus rezultātus un lai veicinātu sadarbību starp iestādēm dažādos līmeņos, tostarp uzņēmumiem. Pēc abpusēja lēmuma, galvenie Latvijas un Krievijas sadarbības virzieni jau trešajā sadarbības periodā būs - uzlabot robežšķērsošanu, reģionālo konkurētspēju, uzņēmējdarbības attīstību un ilgtspējīgu dabas resursu izmantošanu, tādējādi nodrošinot investīciju sinerģiju un nepārtrauktību.

 


Silja Lipp, Igaunijas Republikas Iekšlietu ministrijas Eiropas teritoriālās sadarbības biroja padomniece, savā prezentācijā izsvēra lielo nozīmi Eiropas Kaimiņattiecību un partnerības instrumenta PSP Programmām, kas ir kā liels solis uz priekšu. Viņa arī minēja, ka sadarbība ir „kā šūpoties” – divām virvēm ir jābūt vienādā augstumā, lai būtu labi rezultāti. Nākotnes atbalstam ir jābūt vairāk fokusētam un uz rezultātu orientētam, liela mēroga projektiem būs izšķiroša nozīme. ES, programmu noteikumiem un valstu tiesību aktiem jābūt apvienotiem vislabākajās proporcijās. Ir ļoti svarīgi iesaistīt dalībvalstis gatavojot ES un Krievijas Federācijas finansēšanas līgumu.


Panelī „Pieredze no esošajām EKPI Programmām” Unda Ozoliņa, Programmas Apvienotā tehniskā sekretariāta vadītāja kopā ar citiem dalījās ar pozitīviem ieviešanas aspektiem, paužot bažas par infrastruktūras projektu īstenošanas termiņiem. Gandrīz visas programmas saskaras ar darba slodzes pieaugumu nākotnes programmu sagatavošanas procesā, paralēli īstenojot pašreizējo programmu. Vajadzība pēc sekretariātu kapacitātes palielināšanas tika izteikta no Paivi Ilves, Dienvidaustrumu Somijas – Krievijas EKPI PSP Programma puses.
Konferences pievienotā vērtība bija piecu EKPI PSP Programmu, kurās piedalās Krievija – Igaunijas – Latvijas – Krievijas EKPI PSP, Dienvidaustrumu Somijas – Krievijas EKPI PSP, Lietuva – Polija – Krievija EKPI PSP, Karēlijas EKPI PSP, Kolarktikas EKPI PSP interaktīvā klātbūtne. Jaunākās publikācijas, Eiropas sadarbības dienas vizuālie materiāli kā plakāti un grāmatzīmes, magnēti, visu programmu saldumi – viss tika gatavots speciāli uz Konferenci, tika piedāvāti dalībniekiem kopīgajā EKPI izstādē, kas tika organizēta zem 2013.gada Eiropas sadarbības dienas zīmes.


Sabiedrisko attiecību speciālisti no piecām EKPI PSP Programmām, kurās piedalās Krievija, darba procesā 2013.gada 20.septembrī, Petrozavodskā:

 

 


Galvenie temati, kas tika apspriesti IX Konferencē, bija:
• Eiropas kaimiņattiecību instrumenta perspektīvas pēc 2013.gada un pieredze par programmas periodu 2007.-2013.gadam.
• Sadarbības Baltijas jūras reģionā. Rezultāti Krievijas Federācijas prezidentūrai Baltijas jūras valstu padomē un Somijas pirmie soļi;
• Stratēģiju sinhronizēšanas iespējas, darbības plāni un kaimiņattiecību attīstības programmas;
• Ekonomiskās un sociālā attīstības pieredze pierobežas reģionos


Konferences dalībnieki pārstāvēja vietējās, reģionālās un valsts iestādes, starptautiskas organizācijas, biznesa un ekspertu aprindas no Krievijas, Eiropas kaimiņvalstīm un Eiropas Savienības kopumā.


Konferences organizatori: Krievijas Federācijas Reģionālās attīstības ministrija, Krievijas Federācijas Ārlietu ministrija, Krievijas Federācijas Ziemeļrietumu attīstības un investīciju veicināšanas aģentūra, Pārrobežu un starpreģionālās sadarbības centrs, Ekonomikas augstskolas Sanktpēterburgas filiāle, Karēlijas republikas valdība, Eiropas Kaimiņattiecību un partnerības instrumenta pārrobežu sadarbības programma "Karēlija".


Events calendar
December 2023
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
Projects Map