Today is Sunday, 2024.06.16

Allkirjastati toetusleping ühise korraldusasutuse ja Euroregion Läti kontori „Country of lakes“ (Läti) vahel 1 688 913,00 euro suuruseks projekti kaasrahastamiseks

Projekt „Increasing traffic system`s capacity within EE-LV-RU international importance transport corridors“ on heakskiidetud programmi ühise seirekomitee ja Euroopa Komisjoni poolt programmi 1. prioriteedi meetme 1.2- Transport, logistika ja kommunikatsioonilahedused raames. Projekt hõlmab 14 partnerit, mis on partnerite arvukuselt teine esimeses taotlusvoorus toetatud projektide hulgast.

Projekti kogumaksumus on 1 876 570,00 eurot.

Projekti elluviimisse on kaasatud valdavalt omavalitsused piiriregioonidest – 6 Latgale regioonist (Läti), 4 Pihkva oblastist (Venemaa) ja 2 Lõuna-Eestist.

Projekti eesmärk on tõsta transpordisüsteemide jätkusuutlikkust, võimekust, ligipääsetavust ja konkurentsivõimet Eesti-Läti-Vene piiriregioonis läbi turvalisuse suurendamise  transpordi valdkonnas ja transpordi ning teede informatsioonialase infrastruktuuri arendamise. Projekti käigus on kavas ellu viia mitmeid rahvusvahelisi üritusi piirialadel.

Projekt käivitus aprillis 2012 ning kestab 2 aastat.

Projekti portfoolioga on võimalik tutvuda siit.


Events calendar
June 2024
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
Projects Map