Today is Friday, 2024.07.12

News

Search news: Search
4 January 2012 Līdz 2011.gada beigām ir parakstīti astoņi Granta līgumi

Laikā starp Ziemassvētkiem un Jauno gadu Apvienotā vadošā iestāde un Latgales plānošanas reģions (Latvija) parakstīja Granta līgumu, projektam saņemot 1 513 633, 68 eiro Programmas līdzfinansējumu. Pārrobežu tūrisma attīstības projekts „Tour de Latgale and Pskov” tika apstiprināts 1.prioritātē, pasākumā 1.3.  „Tūrisma attīstība”.
Read more

3 January 2012 Pirmās konsultācijas Liela mēroga projektu iesniedzējiem un partneriem Latvijā, Igaunijā un Krievijā.

Apvienotais tehniskais sekretariāts organizēja trīs seminārus un konsultācijas Liela mēroga projektu iesniedzējiem un partneriem, lai sniegtu atbalstu Pilnās Pieteikuma veidlapas aizpildīšanā, kura tiem būs jāiesniedz ne vēlāk kā 2012.gada 2.martā. Tartu (Igaunijā) Dzmitrijs Korbuts, INTERACT ENPI eksperts, detalizēti skaidroja, kā jāaizpilda Projektu loģiskā matrica vai Logframe.
Read more

3 January 2012 2011 aasta lõpuks oli allkirjastatud kaheksa toetuslepingut

Jõulude ning aastalõpu vahelisel ajal allkirjastati toetusleping ühise korraldusasutuse ja Latgale planeerimisregiooni (Läti) vahel 1 513 633,68 euro suuruseks programmi poolseks projekti kaasrahastamiseks. Piiriülene turismi arendamise koostööprojekt „Tour de Latgale and Pskov“ on heakskiidetud programmi prioriteet 1 Sotsiaalmajanduslik areng meede 1.3 Turismi arendamine raames.
Read more

3 January 2012 Pārrobežu projekta granta līgumu 1,64 milj. eiro apmērā parakstījusi Programmas Apvienotā vadošā iestāde un Narvas pilsētas dome (Igaunija)

Projektu „Unique Estonian-Russian fortresses ensemble development as a single tourist product. Stage II” ir apstiprinājusi Programmas Apvienotā Uzraudzības komiteja un Eiropas Komisija saskaņā ar Programmas 1.prioritāti un pasākumu 1.3. „Tūrisma attīstība”. Projekta kopējais budžets sasniedz 1,82 milj. eiro.
Read more

3 January 2012 Vēl viens Granta līgums ir parakstīts starp Apvienoto vadošo iestādi un Rīgas Stradiņa Universitāti projektam saņemot Programmas līdzfinansējumu 267 458,00 eiro apmērā.

Projekta „Development of Hereditary Cancer Prevention Measures in Pskov Region” Granta līgumu no Rīgas Stradiņa Universitātes puses parakstīja RSU Rektors Jānis Gardovskis.
Read more

3 January 2012 Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Edmunds Sprūdžs pasniedz Programmas Granta līgumu 1,6 milj. eiro vērtībā Vidzemes plānošanas reģiona Attīstības padomes priekšsēdētājam

Piektdien, 16.decembrī Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Edmunds Sprūdžs pasniedza Vidzemes plānošanas reģiona Attīstības padomes priekšsēdētājam Nikolajam Stepanovam parakstītu pārrobežu tūrisma attīstības projekta Via Hanseatica Granta līgumu ar kopējo finansējumu 1,8 milj. eiro apmērā.
Read more

2 January 2012 К концу 2011 года подписано 8 контрактов на получение грантов.

В период между Рождеством и Новым Годом Совместным Управляющим Органом и  Latgale Planning Region (Латвия) был подписан еще один контракт на получение гранта на сумму 1 513 633,68 евро, который был одобрен в рамках  Приоритета 1 –социально-экономическое развитие  Мера 1.3  – Развитие туризма, развитие международного туризма „Tour de Latgale and Pskov”  Read more

2 January 2012 Läti-Vene piiripunkti võimekuse tõstmine läbi infrastruktuuri arendamise

Allkirjastati toetusleping ENPI Eesti-Läti-Vene piiriülese koostöö programmi ja Läti riigi aktsiaseltsi „Riigi Kinnisvara“ (Läti) vahel 5,8 miljoni euro suuruse toetuse eraldamiseks.

Suuremahuline projekt „Vientuli piirikontrollpunkti rekonstrueerimine ja Brunishevo piirikontrollpunkti korrastamine“ on toetatud programmi esimese prioriteedi- sotsiaalmajanduslik areng meetme- transport, logistika ja kommunikatsioonilahendused raames ning projekt suurendab Vientuli/Ludonka ja Pededze/Brunishevo piirikontrollpunktide kvalitatiivset ja kvantitatiivset võimekust ning seeläbi parendab ka üldist Läti-Vene piirikontrollpunktide läbilaskevõimet.

Read more

2 January 2012 8 Grant Contracts signed till the end of the year 2011

Between Christmas and the New Year another Grant Contract for 1 513 633, 68 euro of the Programme co-financing has been countersigned by the JMA of the Programme and the Latgale Planning Region (Latvia). Cross-border tourism development project „Tour de Latgale and Pskov” was accepted under the Priority 1 - socio-economic development, Measure 1.3 - Tourism development. Read more

2 January 2012 Kuues toetusleping on allkirjastatud. Allkirjastati toetusleping programmi ühise korraldusasutuse ning Narva Linnavalituse poolt 1,64 miljoni euro suuruse toetuse eraldamiseks programmi poolt.

Projekt on heaks kiidetud programmi ühise seirekomitee ja Euroopa Komisjoni poolt programmi prioriteet 1 meede 1.3 raames – turismi arendamine. Projekti kogumaksumus ulatub 1,82 miljoni euroni.
Read more

Events calendar
July 2024
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
Projects Map