Today is Thursday, 2024.05.30

News

Search news: Search
16 April 2012 Grant Contracts with other five Projects accepted within the 1st Call of Proposals signed Grant Contracts with other five Projects accepted within the 1st Call of Proposals signed

The Major of Sigulda District Council Mr Uģis Mitrevics has countersigned the Grant Contract for the Project “Establishment of Environment in Võru (EE), Sigulda (LV), St.Petersburg (RU) for development of tourism” for 1 530 000, 00 euro of the Programme co-financing.
Read more

16 April 2012 Parakstīti pieci Granta līgumi Pirmā projektu konkursa ietvaros

Šodien Siguldas novada domes priekšsēdētājs Uģis Mitrevics ir parakstījis Granta līgumu projektam “Establishment of Environment in Võru (EE), Sigulda (LV), St.Petersburg (RU) for development of tourism” ar 1 530 000, 00 eiro Programmas līdzfinansējumu. Kopumā pirmajās divās aprīļa nedēļās tika parakstīti pieci Granta līgumi Pirmā projektu konkursa ietvaros no Igaunijas-Latvijas-Krievijas Pārrobežu sadarbības programmas EKPI 2007.-2013.gadam Apvienotās vadošās iestādes un Projekta galveno partneru puses.
Read more

16 April 2012 Ir noslēgts Granta līgums starp Apvienoto vadošo iestādi un Eiroreģiona „Ezeru zeme” Latvijas biroju par 1 688 913, 00 eiro Programmas līdzfinansējumu

Projekts “Increasing traffic system’s capability within EE-LV-RU international importance transport corridors” ir apstiprināts Programmas Apvienotajā uzraudzības komitejā un Eiropas Komisijā prioritātē 1, pasākumā 1.2., loģistika un komunikāciju risinājumi. Tas apvieno 14 partnerus, kas ir otrais lielākais partneru skaits pirmā projektu konkursa apstiprināto projektu vidū. Kopējais projekta budžets ir 1 876 570,00 eiro. Read more

13 April 2012 Grant contract for 1 688 913, 00 euro of the Programme co-financing countersigned by the JMA of the Programme and Latvian office of Euroregion "Country of lakes" (Latvia) Grant contract for 1 688 913, 00 euro of the Programme co-financing countersigned by the JMA of the Programme and Latvian office of Euroregion "Country of lakes" (Latvia)

Project “Increasing traffic system’s capability within EE-LV-RU international importance transport corridors” has been accepted under the Priority 1 of the Programme, 1.2 Measure – Transport, logistics and commuication solutions and involves 14 partners - the second highest amount of partners among accepted projects within the 1st Call. Total budget of the Project is 1 876 570,00 euro. Read more

5 April 2012 Годовая программа работы по грантам на 2012 год

ГОДОВАЯ ПРОГРАММА РАБОТЫ ПО ГРАНТАМ НА 2012 ГОД Совместного Управляющего Органа Программы приграничного сотрудничества Эстония-Латвия-Россия в рамках Европейского Инструмента Соседства и партнерства 2007-2013 была утверждена Совместным Мониторинговым Комитетом 29 марта 2012 г. 

Read more
4 April 2012 Kinnitati Euroopa naabrus- ja partnerlusinstrumendi Eesti-Läti-Vene piiriülese koostöö programmi toetuste tööprogramm 2012 aastaks

Ühine seirekomitee kinnitas 29.märtsil 2012.a. Euroopa naabrus- ja partnerlusinstrumendi Eesti-Läti-Vene piiriülese koostöö programmi toetuste tööprogrammi 2012.aastaks.

Read more

4 April 2012 Apstiprināta 2012. gada darba programma grantiem

Igaunijas - Latvijas – Krievijas Pārrobežu sadarbības programmas 2007.-2013.gadam Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta ietvaros Apvienotās vadošās iestādes 2012. gada darba programma grantiem ir apstiprināta Apvienotajā uzraudzības komitejā 2012.gada 29.martā. Read more

2 April 2012 332 Кратких описаний проектов (Concept Notes) было подано в рамках 2-го Конкурса заявок

К установленному сроку 27 февраля 2012 года в Совместный Технический Секретариат и региональные офисы Программы было подано 332 Кратких описаний проектов (Concept Notes) в рамках 2-го Конкурса заявок. Конверты с печатными версиями Кратких описаний проектов, высланные по почте, были получены в срок до 27 Марта 2012г.

Read more
2 April 2012 Грант Контракт на сумму 299 342,25 евро Программного софинансирования был подписан между СУО программы и Эстонской Футбольной Ассоциацией (Эстония).

Эстонская Футбольная Ассоциация (Эстония) совместно с ФК Нарва Транс (Эстония) и Администрацией Печорского района, Детская Спортивная школа (Россия) начнут реализовывать приграничный проект „Cross countries through football”. Данный проект проходит по Приоритету Программы 3 – Продвижение сотрудничества между людьми, Мера 3.2. - Сотрудничество в сфере культуры, спорта, образования, социального и медицинского обеспечения. Бюджет проекта составляет – 332 602,50 евро.

  Read more

2 April 2012 Annual Work Programme 2012 for Grants

Annual Work Programme 2012 for Grants of the Joint Managing Authority of Estonia-Latvia-Russia Cross Border Cooperation Programme within ENPI 2007-2013 has been approved by the Joint Monitoring Committee on 29 March 2012 Read more

Events calendar
May 2024
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
 • 29
 • 30
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 1
 • 2
Projects Map