Today is Tuesday, 2024.06.18

News

Search news: Search
14 April 2014 Expected results and sustainability discussed in the third seminar for Beneficiaries and Partners Expected results and sustainability discussed in the third seminar for Beneficiaries and Partners

The third and last two days seminar on final reporting and project closure issues in Gulbene, Latvia on 9-10 April, 2014 gathered about 70 project implementers from Estonia, Latvia and Russia. They represented Beneficiaries and Partners of 15 Projects within the Programme. Presentations and practical exercises covered topical issues related to programme visibility and accessibility of outputs, on-spot visits to the projects, role and obligation of the partner within project partnership, filling in the financial and narrative part of final reports. Practical exercises, facilitation of networking and opportunity for individual consultations were highly appreciated by participants. Read more

14 April 2014 Ожидаемые результаты проектов и их устойчивость были рассмотрены на третьем семинаре для бенефициаров и партнеров Ожидаемые результаты проектов и их устойчивость были рассмотрены на третьем семинаре для бенефициаров и партнеров

Третий и последний семинар о финальной отчетности и завершении проектов состоялся в Гулбене, Латвия, 9 - 10 апреля 2014 года, собрав в своей аудитории около 70 участников проектов из Эстонии, Латвии и России. Они представляли бенефициаров и партнеров пятнадцати проектов, финансируемых Программой. Презентации и практические задания охватывали широкий круг наиболее важных тем: требования к визуальному оформлению и доступность результатов проектов, посещения проектов, функции и обязательства партнеров проекта, заполнение финансовой и описательной части отчетных форм. Практические задания, возможность для общения партнеров проектов и индивидуальных консультаций были высоко оценены участниками.  Read more

11 April 2014 AAC: Skolēniem ģeoloģijas seminārā „Alūksnes ezera un tā apkārtnes ģeoloģiskā attīstība” trīsdimensiju modelī demonstrē Alūksnes ezera reljefu AAC: Skolēniem ģeoloģijas seminārā „Alūksnes ezera un tā apkārtnes ģeoloģiskā attīstība” trīsdimensiju modelī demonstrē Alūksnes ezera reljefu

 9.aprīlī Alūksnes muzejs projekta „Arheoloģija, vara un sabiedrība: sadarbība arheoloģiskā mantojuma saglabāšanai” vai „AAC” ietvaros sadarbībā ar Ernsta Glika Alūksnes valsts ģimnāzijas skolotāju Ingūnu Vilemsoni organizēja semināru par Alūksnes ezera un tā apkārtnes ģeoloģisko attīstību. Desmito līdz divpadsmito klašu skolēni uzzināja par Latvijas teritorijas ģeoloģisko attīstību un procesiem, kādos radušies Latvijā sastopamie derīgie izrakteņi. Skolēniem bija iespēja lielāko daļu no tiem aplūkot līdzpaņemtajos paraugos. Read more

8 April 2014 KEEP: 85% of all projects and beneficiaries of Territorial Cooperation in one website KEEP: 85% of all projects and beneficiaries of Territorial Cooperation in one website

From now on you can access extensive information on ca. 85% of all the projects of 2007-2013 Territorial Cooperation, covering transnational, interregional, networking and cross-border programmes, also within the European Neighbourhood and Partnership Instrument. The website www.territorialcooperation.eu contains the fundamental data on the projects and partners (beneficiaries) of Territorial Cooperation. Read more

8 April 2014 EMAJOE PSKOV WMP: Улучшено качество воды в Муниципалитете Касепяя (Эстония) EMAJOE PSKOV WMP: Улучшено качество воды в Муниципалитете Касепяя (Эстония)

3 апреля состоялось торжественное открытие недавно построенных очистных сооружений в деревне Тихеда Муниципалитета Касепяя, Эстония. Новые очистные позволяют очищать железистые грунтовые  воды и снабжать регион качественной питьевой водой. Результаты лабораторных тестов показали, что вода, прошедшая очистку на новых очистных сооружениях, отвечает установленным стандартам питьевой воды.  Read more

8 April 2014 KEEP: 85% проектов и бенефициаров - участников территориального сотрудничества на одном веб ресурсе KEEP: 85% проектов и бенефициаров - участников территориального сотрудничества на одном веб ресурсе

Информация о порядка 85 % проектов территориального сотрудничества программного периода 2007 - 2013 годов, реализуемых в рамках программ транснационального, межрегионального и приграничного сотрудничества, в том числе - в рамках Европейского инструмента соседства и партнерства, теперь доступна на сайте www.territorialcooperation.eu. Сайт содержит основные данные о проектах и партнерах (бенефициарах) территориального сотрудничества Read more

7 April 2014 SVS ACTIVETOUR: Pārrobežu infrastruktūras objekts - sporta un aktīvās atpūtas centrs Laurenčos atzīts par trešo labāko inženierbūvi 2013.gadā

Projekta SVS ACTIVETOUR ietvaros Siguldā tika uzbūvēta Laurenču distanču slēpošanas trase ar asfaltētu segumu 1,4 km garumā, kā arī servisa māja. Daļa no trases – 1,1 km ir ar iebūvētām saldēšanas iekārtām, kas nodrošina agrāku slēpošanas uzsākšanu un ilgāku trases izmantošanu pavasarī.  Latvijas Būvnieku asociācijas organizētajā skatē „Gada labākā būve Latvijā 2013” nominācijā „Inženierbūve” 3.vietu ir ieguvis Siguldas Sporta un aktīvās atpūtas centrs; projektētājs – SIA „Arhitektes I.Kalveles birojs”, galvenais būvuzņēmējs SIA „Merks”. Read more

7 April 2014 EMAJOE PSKOV WMP: Water quality in Kasepää Municipality (Estonia) improved EMAJOE PSKOV WMP: Water quality in Kasepää Municipality (Estonia) improved

On 3 April ceremonial opening of newly constructed water treatment plant in Tiheda village, Kasepää Municipality, Estonia took place. New water treatment plant provides solution for cleaning iron-reach groundwater and will supply the region with high quality drinking water. Results of laboratory water tests showed that the water of newly established facilities responds to the set standards of drinking water. Read more

5 April 2014 VIA HANSEATICA: Мобильное приложение – новое, яркое, современное – представлено в Санкт – Петербурге, Россия VIA HANSEATICA: Мобильное приложение – новое, яркое, современное – представлено в Санкт – Петербурге, Россия

В поддержку он-лайн планировщика туристического маршрута  «Ганзейский путь» проект VIA HANSEATICA разработал мобильное приложение, основанное на новых технологиях, которое было торжественно представлено публике 4 апреля в Санкт – Петербурге, Россия. Красочная интерактивная церемония запуска приложения была организована при поддержке Программы во время международной туристической ярмарки «Отдых без границ 2014. Лето». Посетители ярмарки приняли участие в викторине, смогли ответить на вопросы об Эстонии, Латвии и России, а также о Ганзейских достопримечательностях, и получили в награду сувениры от Совместного технического секретариата Программы и проекта VIA HANSEATICA. Read more

4 April 2014 VIA HANSEATICA Mobile Application – New, Bright, Modern – launched in St.Petersburg, Russia VIA HANSEATICA Mobile Application – New, Bright, Modern – launched in St.Petersburg, Russia

Driven by new technologies and in order to support travel planner of  Via Hanseatica route online  VIA HANSEATICA Project has developed and on 4 April in St.Peterburg, Russia  launched its Mobile Application.  With the support of the Programme colourful and interactive launching took place during international tourism fair “Leisure without borders 2014. Summer”. Visitors were involved in a quizz and after answering tricky questions about Estonia, Latvia and Russia, as well about sites of the Via Hanseatica received nice souvenirs from the Joint Technical Secretariat of the Programme and the Project. Read more

Events calendar
June 2024
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
Projects Map