Today is Sunday, 2024.07.21

News

Search news: Search
18 December 2014 AQUA LIFE: Izdota grāmata „Izzini vidi” ūdens vides daudzveidības iepazīšanai AQUA LIFE: Izdota grāmata „Izzini vidi” ūdens vides daudzveidības iepazīšanai

„Kas dzīvo un kādi augi sastopami tuvākajā ūdenstilpē?”- uz šo jautājumu praktiskā veidā varēs atbildēt vairāki tūkstoši skolēnu, kas projekta „Ūdens vides aizsardzība un zaļā dzīvesveida aktivitāšu veicināšana Latvijas un Krievijas pierobežas reģionos”/ AQUA LIFE skolās saņems grāmatu „Izzini vidi”. Grāmata ir paredzēta kā papildus mācību līdzeklis pamatskolās bioloģijas stundās, lai veicinātu ārpusklases nodarbību dabā organizēšanu un kopā ar skolotāju skolēni varētu sīkāk iepazīt ūdens vides daudzveidību.
Read more

17 December 2014 FOSTER SME: Projekts noslēguma seminārā rezumē biznesam sniegto atbalstu FOSTER SME: Projekts noslēguma seminārā rezumē biznesam sniegto atbalstu

Projekta “Sociāli ekonomiskās attīstības, biznesa un sadarbības veicināšana pierobežas reģionos” noslēguma seminārs notika 11.decembrī Vana Vastseliina Bīskapa pilī, Võru apriņķī, Igaunijā.  Klātesošos uzrunāja Madonas novada domes priekšsēdētājs Andrejs Ceļapīters un sniedza vadošā partnera vērtējumu par projekta norises gaitu, sasniegto rezultātu nozīmīgumu un nepieciešamību turpināt aizsākto. Seminārā piedalījās projekta partneri, asociētie partneri - vietējo pašvaldību pārstāvji, uzņēmēji un sabiedrības pārstāvji. Read more

17 December 2014 Programma piedalās starptautiskajā sadarbības konferencē Sanktpēterburgā Programma piedalās starptautiskajā sadarbības konferencē Sanktpēterburgā

14.novembrī Igaunijas – Latvijas – Krievijas PSP Programma piedalījās desmitajā jubilejas starptautiskajā konferencē „Pārrobežu sadarbība: Krievijas Federācija, Eiropas Savienība un Norvēģija” Sanktpēterburgā, Krievijā. Konferenci kopīgi apmeklēja visas piecas pārrobežu programmas, kurās iesaistīta Krievija. Konferenci rīkoja Sanktpēterburgas pilsētas administrācija kopā ar Krievijas Federācijas Ekonomikas attīstības ministriju, kā arī par Krievijas pierobežas reģioniem atbildīgās iestādes un ANO „Dienvidrietumu attīstības un investīciju aģentūra”. Programmas Apvienotās vadošās iestādes vadītāja vietniece Zanda Mangule iepazīstināja auditoriju ar Igaunijas – Latvijas – Krievijas Programmā paveikto, kā piemēram, projektu atlases procesu un vērtēšanu, programmas vadību un sagatavošanos nākamajam programmas periodam. Fotogrāfijas no konferences ir iespējams apskatīt galerijā. Read more

17 October 2014 CBA: Jaunie vieglatlēti no Latvijas, Igaunijas un Krievijas mērojas spēkiem starptautiskās sacensībās CBA: Jaunie vieglatlēti no Latvijas, Igaunijas un Krievijas mērojas spēkiem starptautiskās sacensībās

Projekts „Cross Border Atletics” ļauj attīstīt starptautisko bērnu un jauniešu sadarbību caur vienu no populārākajiem sporta veidiem – vieglatlētiku un tā ietvaros rekostruētos stadionos uz atjaunotiem skrejceļiem notikušas jau divas starptautiskas sadraudzības sacensības vieglatlētikā. Līdzīgas sacensības tika organizētas abās partnerpilsētās – 18-19.septembrī Smiltenē, Latvijā un 2-3.oktobrī Porhovā, Krievijā un jaunie vieglatlēti no Smiltenes novada (Latvija), Valgas apriņķa (Igaunija) un Porhovas rajona (Pleskavas apgabals, Krievija) 3 vecuma grupās sacentās 4-cīņā, 4X100m stafetē, augstlēkšanā un lodes grūšanā. Lieliskie Eiropas līmeņa stadioni dod papildu motivāciju gan jauniešiem, gan treneriem un nākotnē var sagaidīt vēl labākus rezultātus. Sacensību organizēšanas papildu ieguvumi ir pieredzes un zināšanu apmaiņa, tiek radīta iespēja iepazīt partnervalsts sporta un kultūras tradīcijas, kā arī palielināt sabiedrības informētību un izpratni par sportu. Read more

9 October 2014 Eiropas sadarbības dienas ietvaros Balvos atvērta nemateriālā kultūras un vēstures mantojuma ekspozīcija Eiropas sadarbības dienas ietvaros Balvos atvērta nemateriālā kultūras un vēstures mantojuma ekspozīcija

30.septembrī, lai piedalītos Eiropas sadarbības dienas akcijas ceremonijā „Saglabāsim dižozolu!” un Ziemeļlatgales nemateriālās kultūras mantojuma digitālās ekspozīcijas atklāšanā, Balvu novada muzejā pulcējās gan lieli, gan mazi. Svētki tika organizēti sadarbībā ar pārrobežu projektu „Sagabāt, lai nepazaudētu!”  un pasākumu laikā tika demonstrēti šī projekta sasniegumi. Projekta ietvaros izveidotā muzeja ekspozīcija ir unikāla un moderna un jaunās tehnoloģijas un atraktīvās un interaktīvās iespējas ļauj apkopot un parādīt visu, kas ir kolekcionēts un turēts noliktavās. Ziemeļlatgales tradicionālās vērtības, kurās iekļauta folklora, tradicionālā dziedāšana, tās krājēji un izpildītāji, etnogrāfija, amatniecība, amatnieki un amatniecības prasmju turētāji, privātās kolekcijas un materiāli par Balviem – viss ir digitalizēts un integrēts audio un vizuālajos materiālos. Read more

9 October 2014 LSP-4: Ielikts pamatakmens moderna robežšķērsošanas punkta „Vientuļi” izveidei Latvijā LSP-4: Ielikts pamatakmens moderna robežšķērsošanas punkta „Vientuļi” izveidei Latvijā

24.septembrī Vientuļos, Latvijā ielikts robežšķērsošanas punkta „Vientuļi” galvenās ēkas pamatakmens un kapsula. Kapsulas vēstījumā nākotnei ievietoti pierādījumi par notikumiem 2014.gada 24.septembrī - vietējais laikraksts „Viļakas novads”, eiro un lata monētas, kā arī Igaunijas-Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas un Valsts nekustamo īpašumu kopīga vēstule. Jaunais robežšķērsošanas punkts „Vienuļi” tiks būvēts saskaņā ar vienīgo liela mēroga pārrobežu sadarbības projektu starp Latvijas Republiku un Krievijas Federāciju, un pēc tā pabeigšanas ievērojami palielināsies gan kvalitatīva, gan kvantitīva Vientuļu robežpunkta caurlaides spēja, kas uzlabos vispārējo robežas šķērsošanas caurlaides spēju uz Latvijas un Krievijas robežas. Read more

7 October 2014 Eiropas sadarbības diena: Malnavas koledžā notiek info-sesija un viktorīna ”101 jautājums par Eiropas savienību un Eiropas sadarbības dienu” Eiropas sadarbības diena: Malnavas koledžā notiek info-sesija un viktorīna ”101 jautājums par Eiropas savienību un Eiropas sadarbības dienu”

2014.gada 24.septembrī studenti un skolotāji tika ielūgti uz Eiropas sadarbības dienas pasākumu Malnavas koledžā. Malnavas koledžas direktora vietnieks studiju un pētniecības darbā un projektu vadītājs projektā T&L Viktors Indričāns sniedza informāciju par ES finansēto projekta pieredzi koledžā. Malnavas koledžas skolotājs Dainis Poikāns piedāvāja ieskatīties vēsturē un galvenajos notikumos, kuri ietekmējuši Eiropas savienības attīstību.
Read more

6 October 2014 PEOPLE WITH NATURE: Projekts „Cilvēki un daba” noslēdzies PEOPLE WITH NATURE: Projekts „Cilvēki un daba” noslēdzies

Noslēdzies Igaunijas – Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programmas projekts „Cilvēki un daba”, kas devis būtisku ieguldījumu dabas izglītības jomas attīstībā projekta īstenošanas reģionā. Vairāk nekā divu gadu ilgā laika posmā, intensīvi sadarbojoties vides izglītotājiem no Latvijas, Igaunijas un Krievijas, ir paveikts milzīgs darbs dabas izglītības iespēju un piedāvājuma pilnvei-došanā projekta teritorijā. Būtiskākais ieguvums ir izveidotie un attīstītie dabas izglītības centri (2 centri Igaunijā, 6 Latvijā un 4 Krievijā), jaunas izstādes ar interaktīviem elementiem un inovatīvi dabas izziņas materiāli. Organizējot pasākumus, seminārus un mācību dienas, apmācīti dabas izglītības speciālisti, skolotāji, pašvaldību pārstāvji, savukārt dabas izziņas aktivitātēs iesaistīti bērni un jaunieši. Read more

6 October 2014 OPEN DAYS: “Kopīga izaugsme” — Eiropas reģioni un pilsētas 2014.–2020. gada ieguldījumu plānos pāriet no teorijas uz praksi OPEN DAYS: “Kopīga izaugsme” — Eiropas reģioni un pilsētas 2014.–2020. gada ieguldījumu plānos pāriet no teorijas uz praksi

No 2014. gada 6. līdz 9. oktobrim Briselē pulcēsies apmēram 6000 pārstāvji no Eiropas reģioniem un pilsētām, lai piedalītos divpadsmitajos ikgadējos OPEN DAYS (“atvērto durvju dienu”) pasākumos. OPEN DAYS ir Eiropas Reģionu un pilsētu nedēļa, ko kopīgi rīko Eiropas Komisija un Reģionu komiteja. Tas ir nenovērtējams forums diskusijām un debatēm par to, kā dalībvalstu ieguldījumu stratēģijas, kas nosaka ES reģionālā finansējuma izlietojumu, palīdzēs sasniegt Eiropas mērķus un atjaunot izaugsmi reģionos. Komisijas dienesti patlaban analizē partnerības nolīgumus un darbības programmas, lai sagatavotu reālu un efektīvu plānu, kas nodrošinās optimālu finansējuma izlietojumu. Runājot par gaidāmo pasākumu, komisārs Hāns sacīja: “Šāgada OPEN DAYS būs svarīgs brīdis reģioniem un pilsētām, lai izvērtētu, kā vislabāk izmantot reformētās kohēzijas politikas iespējas. Mums jānodrošina, ka ES ieguldījumus dalībvalstīs izmanto kā plānots, lai sasniegtu stratēģijas “Eiropa 2020” mērķus."   Read more

22 August 2014 Latgale un Pleskavas apgabals prezentē divpusējo projektu rezultātus Latgale un Pleskavas apgabals prezentē divpusējo projektu rezultātus

2014.gadā sporta projekts „CROSSBO ACTIVE” un tūrisma projekts „Tour de Latgale&Pskov” noslēdza projektu aktivitātes un patlaban pilnvērtīgi prezentē rezultātus, izmantojot Apvienotā Tehniskā Sekretariāta ieviesto REZULTĀTU lapu.Projekti noslēdzās ar veiksmīgi izveidotiem sadarbības tīkliem starp Latgali un Pleskavas reģionu, kā arī kapacitātes un zināšanu par tūrisma mārketingu un veselīgu dzīvesveidu pieaugumu. Abi projekti ir izveidojuši mājas lapas. Apskati fotogrāfijas un iepazīsties ar projektu rezultātiem - CROSSBO ACTIVE un TOUR.
Read more

Events calendar
July 2024
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
Projects Map