Today is Saturday, 2020.09.26

News

Search news: Search
22 August 2014 Latgale un Pleskavas apgabals prezentē divpusējo projektu rezultātus Latgale un Pleskavas apgabals prezentē divpusējo projektu rezultātus

2014.gadā sporta projekts „CROSSBO ACTIVE” un tūrisma projekts „Tour de Latgale&Pskov” noslēdza projektu aktivitātes un patlaban pilnvērtīgi prezentē rezultātus, izmantojot Apvienotā Tehniskā Sekretariāta ieviesto REZULTĀTU lapu.Projekti noslēdzās ar veiksmīgi izveidotiem sadarbības tīkliem starp Latgali un Pleskavas reģionu, kā arī kapacitātes un zināšanu par tūrisma mārketingu un veselīgu dzīvesveidu pieaugumu. Abi projekti ir izveidojuši mājas lapas. Apskati fotogrāfijas un iepazīsties ar projektu rezultātiem - CROSSBO ACTIVE un TOUR.
Read more

22 August 2014 Latgale and Pskov Oblast present outcomes and results of implemented bilateral projects Latgale and Pskov Oblast present outcomes and results of implemented bilateral projects

In year 2014 sports project „CROSSBO ACTIVE” and tourism project „Tour de Latgale&Pskov” finalised activities and now fully present their outcomes and results through new product of the programme - RESULTS sheets, which are prepared by the Joint Technical Secretariat. Both projects resulted in well established cooperation networks between Latgale (Eastern part of Latvia) and Pskov Region, increase of capacity and knowledge in tourism marketing and healthy lifestyle. Each project created website. Read more about results and see photos of „CROSSBO ACTIVE” and „TOUR”.  Read more

20 August 2014 COMMON PEIPSI: Laying the cornerstone of Kallaste slip COMMON PEIPSI: Laying the cornerstone of Kallaste slip

On 18 July was laid the cornerstone of Kallaste slip being constructed in the framework of the Large-scale infrastructure project “Economically and Environmentally Sustainable Lake Peipsi Area” (COMMON PEIPSI).
The project contributes to the improvement of the environmental situation of the Lake Peipsi, establishes preconditions for the development of water related tourism and increase in water related traffic and encourages entrepreneurship and development of tourism related businesses. Read more

20 August 2014 COMMON PEIPSI: Состоялась закладка краеугольного камня ремонтного дока в Калласте COMMON PEIPSI: Состоялась закладка краеугольного камня ремонтного дока в Калласте

18 июля состоялась закладка краеугольного камня ремонтного дока в Калласте, возводимого в рамках крупномасштабного инфраструктурного проекта «Устойчивое экономическое и экологическое развитие территории Чудского озера (COMMON PEIPSI).
Проект вносит вклад в улучшение экологической обстановки в бассейне Чудского озера и создание условий для развития водного туризма, увеличение количества водного транспорта и поощрения предпринимательства и бизнес - активности в сфере туризма. Read more

18 August 2014 PROMOTING HERITAGE: Kultuurikeskuse avamisega Petseris lõppesid projekti kavandatud tegevused PROMOTING HERITAGE: Kultuurikeskuse avamisega Petseris lõppesid projekti kavandatud tegevused

Projekt „Räpina, Vilaka ja Petseri kultuuri- ja loomemajanduskeskuste arendamine“ („PROMOTING HERITAGE“) lõppes ametlikult 11. juulil 2014.a. Petseris, Venemaal peetud lõpukonverentsiga. Nüüd, mil projektis kavandatud viimane avalik üritus, Petseri kultuurikeskuse avamine, on edukalt läbi viidud on võimalik teha kokkuvõtted projekti peamistest tulemustest. Read more

15 August 2014 Kurš iegūst labumu no Programmas – atbilde meklējama jaunajā Programmas plakātā Kurš iegūst labumu no Programmas – atbilde meklējama jaunajā Programmas plakātā

Par godu 2014.gada Eiropas sadarbības dienas svinībām, Igaunijas – Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības Programma ir izveidojusi krāsainu plakātu, kurā atspoguļoti gan vizuāli, gan faktiski pierādījumi tam, ka no Programmas aktivitātēm un rezultātiem labumu gūst gan bērni, gan uzņēmēji, tūristi un robežu šķērsotāji, kā arī vietējā sabiedrība kopumā. Plakātu var lejuplādēt šeit. Read more

15 August 2014 PROMOTING HERITAGE: Opening of Culture Centre in Pechory finalizes the Project activities PROMOTING HERITAGE: Opening of Culture Centre in Pechory finalizes the Project activities

The project “Development of the centres for culture and creative industries in Räpina, Vilaka and Pechory” (PROMOTING HERITAGE) was officially finalized on 11 July 2014, with the closing Conference in Pechory, Russia. Now as the last of the project public events – the opening of Culture Centre in Pechory - is successfully over, the main results of the project can be summarized.
Read more

15 August 2014 Кто выигрывает от реализации Программы – ответ в новом постере Кто выигрывает от реализации Программы – ответ в новом постере

По случаю Дня Европейского сотрудничества 2014 Программа приграничного сотрудничества Эстония-Латвия-Россия подготовила новый красочный постер, представляющий мероприятия и результаты программы. Фотографии и статистическая информация показывают, что деятельность Программы благотворно влияет на жизнь детей, предпринимателей, туристов, людей пересекающих границы и местного населения. С 2012 по 2014 год было проведено 39 замечательных культурных мероприятий, 9 спортивных объектов были подготовлены для активного использования, 62 культурных и исторических достопримечательности были созданы или отреставрированы. Постер Дня Европейского сотрудничества можно загрузить здесь. Read more

15 August 2014 Kes on kasusaajad piiriülesest koostöö programmist – vastused leiab uuelt posterilt Kes on kasusaajad piiriülesest koostöö programmist – vastused leiab uuelt posterilt

2014.a. Euroopa koostöö päevaks on Eesti-Läti-Vene programmilt valminud värvikas poster visuaalsete ja faktiliste andmetega, kust nähtub, et programmi poolt toetatud projektide elluviimisest ja tulemustest saavad tulu lapsed, ettevõtjad, turistid, piiriületajad ja kohalikud elanikud. 
Euroopa koostöö päeva Eesti-Läti-Vene programmi poster  PDF versioonis on kättesaadav siitRead more

15 August 2014 Who is benefitting from the programme – answer provides new poster of the Programme Who is benefitting from the programme – answer provides new poster of the Programme

On the occasion of the European Cooperation Day 2014 celebration Estonia-Latvia-Russia cross border cooperation programme presents colorful poster with visual and factual evidences that from the activities and results of the programme benefit children, entrepreneurs, tourists, border crossers and local population. 39 great cultural events have taken place from year 2012 to year 2014, 9 sports facilities have been prepared for sportsmen, 62 cultural and historical sites have been created and restored. ECDay poster can be downloaded hereRead more

Events calendar
September 2020
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
 • 31
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
Projects Map