Today is Monday, 2024.07.22

News

Search news: Search
7 October 2014 ECDay: For the second time ECDay QUIZ joined project partners and students of ST. Petersburg Transport University ECDay: For the second time ECDay QUIZ joined project partners and students of ST. Petersburg Transport University

On 23 September the Project "Logistics and Overland Transport Network for Training "Blue Collars"  (LogOnTrain) celebrated European Cooperation Day in Petersburg State Transport University, St. Petersburg, Russia. During the event the students of the university were given a lecture and took part in a QUIZ about European Union. The Project LogOnTrain already for the second time joins the ECDay celebrations with attractive QUIZ. Read more

6 October 2014 OPEN DAYS: “Kopīga izaugsme” — Eiropas reģioni un pilsētas 2014.–2020. gada ieguldījumu plānos pāriet no teorijas uz praksi OPEN DAYS: “Kopīga izaugsme” — Eiropas reģioni un pilsētas 2014.–2020. gada ieguldījumu plānos pāriet no teorijas uz praksi

No 2014. gada 6. līdz 9. oktobrim Briselē pulcēsies apmēram 6000 pārstāvji no Eiropas reģioniem un pilsētām, lai piedalītos divpadsmitajos ikgadējos OPEN DAYS (“atvērto durvju dienu”) pasākumos. OPEN DAYS ir Eiropas Reģionu un pilsētu nedēļa, ko kopīgi rīko Eiropas Komisija un Reģionu komiteja. Tas ir nenovērtējams forums diskusijām un debatēm par to, kā dalībvalstu ieguldījumu stratēģijas, kas nosaka ES reģionālā finansējuma izlietojumu, palīdzēs sasniegt Eiropas mērķus un atjaunot izaugsmi reģionos. Komisijas dienesti patlaban analizē partnerības nolīgumus un darbības programmas, lai sagatavotu reālu un efektīvu plānu, kas nodrošinās optimālu finansējuma izlietojumu. Runājot par gaidāmo pasākumu, komisārs Hāns sacīja: “Šāgada OPEN DAYS būs svarīgs brīdis reģioniem un pilsētām, lai izvērtētu, kā vislabāk izmantot reformētās kohēzijas politikas iespējas. Mums jānodrošina, ka ES ieguldījumus dalībvalstīs izmanto kā plānots, lai sasniegtu stratēģijas “Eiropa 2020” mērķus."   Read more

6 October 2014 PEOPLE WITH NATURE: Projekts „Cilvēki un daba” noslēdzies PEOPLE WITH NATURE: Projekts „Cilvēki un daba” noslēdzies

Noslēdzies Igaunijas – Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programmas projekts „Cilvēki un daba”, kas devis būtisku ieguldījumu dabas izglītības jomas attīstībā projekta īstenošanas reģionā. Vairāk nekā divu gadu ilgā laika posmā, intensīvi sadarbojoties vides izglītotājiem no Latvijas, Igaunijas un Krievijas, ir paveikts milzīgs darbs dabas izglītības iespēju un piedāvājuma pilnvei-došanā projekta teritorijā. Būtiskākais ieguvums ir izveidotie un attīstītie dabas izglītības centri (2 centri Igaunijā, 6 Latvijā un 4 Krievijā), jaunas izstādes ar interaktīviem elementiem un inovatīvi dabas izziņas materiāli. Organizējot pasākumus, seminārus un mācību dienas, apmācīti dabas izglītības speciālisti, skolotāji, pašvaldību pārstāvji, savukārt dabas izziņas aktivitātēs iesaistīti bērni un jaunieši. Read more

6 October 2014 OPEN DAYS: "Growing Together" EU Regions and Cities put the theory into practice with investment plans for 2014-2020 OPEN DAYS: "Growing Together" EU Regions and Cities put the theory into practice with investment plans for 2014-2020

Starting from today 6 October till 9 October 2014, some 6,000 representatives from Europe's regions and cities will gather in Brussels for the 12th annual OPEN DAYS to exchange their views on how to make the reformed EU Cohesion Policy a reality for job creation and growth. OPEN DAYS – the European Week of Regions and Cities, co-hosted by the European Commission and the Committee of the Regions offers an invaluable platform for discussion and debate on how the Member States' investment strategies for EU regional funding will help deliver on European goals and get regions growing again. The Partnership Agreements and Operational Programmes are currently being analysed by the Commission services to ensure a realistic and efficient plan is in place for the best use of funding. Read more

6 October 2014 PEOPLE WITH NATURE: Успешное завершение проекта PEOPLE WITH NATURE: Успешное завершение проекта

30 сентября завершился проект приграничного сотрудничества Программы Эстония-Латвия-Россия «Продвижение образования о природе в качестве эффективного средства повышения информированности» (PEOPLE WITH NATURE); был сделан значительный вклад в развитие экологического образования на территории реализации проекта. Read more

6 October 2014 PEOPLE WITH NATURE: The project has been successfully completed PEOPLE WITH NATURE: The project has been successfully completed

On 30 September the Estonian-Latvian-Russian cross-border cooperation project “Promoting nature education as efficient mean of awareness raising” (People with Nature) has been completed; this project has made considerable contribution to the nature education development in the region where the project has been implemented. Read more

3 October 2014 T&L: Преподаватели организаций – партнеров проекта приняли участие в учебной поездке на Автомобильно-промышленную выставку AUTOMECHANIKA 2014 во Франкфурте. T&L: Преподаватели организаций – партнеров проекта приняли участие в учебной поездке на Автомобильно-промышленную выставку AUTOMECHANIKA 2014 во Франкфурте.

17 – 21 сентября группа преподавателей Малнавского колледжа и Академического парка (Латвия) и Псковского агротехнического колледжа (Россия) посетила Автомобильно-промышленную выставку AUTOMECHANIKA 2014, проходившую во Франкфурте (Германия).
Эта учебная поездка стала одним из мероприятий, направленных на повышение квалификации преподавателей в рамках учебной программы профессионального образования «Моторные транспортные средства», в рамках проекта «Улучшение высшего профессионального образования в области транспорта и логистики» (T&L). Read more

3 October 2014 T&L: Academic staff of Project partners took part in Study Visit to Frankfurt Automotive Industry Fair AUTOMECHANIKA 2014 T&L: Academic staff of Project partners took part in Study Visit to Frankfurt Automotive Industry Fair AUTOMECHANIKA 2014

On 17 – 21 September a group of teachers from Malnava College and Academic Park (Latvia) and Pskov Agrotechnical College (Russia) visited Automotive Industry Fair “Automechanika 2014”, held in Frankfurt (Germany). The study visit was one of activities focused on training and qualification upgrade of academic staff within Motor Vehicle vocational education program. 
The study visit was held within the Project “Improvement of higher vocational education in the field of transport and logistics” (T&L). Read more

1 October 2014 Intangible cultural and historical heritage exposition opened in Balvi during the European Cooperation Day 2014 Intangible cultural and historical heritage exposition opened in Balvi during the European Cooperation Day 2014

On 30 September ceremonial EC Day action „Let’s preserve Grand Oak!” and grand opening of digital exposition of the North Latgale (Latvia) intangible cultural heritage gathered young and elderly in new Museum of Blavi County. Celebrations were co-organized by project "Preserve not to lose!” and included demonstration of respectable project implementation achievements. Exposition is unique and modern, and newest technologies allowe to put all, what has been collected and kept in storage rooms, in attractive and interactive context of todays needs. Traditional values of North Latgale, like folklore, traditional singing and its collectors and performers, etnography, crafts, craftmanship and its carriers, private collections and materials about Balvi – all has been digitalized and integrated in audio and visual materials. Read more

1 October 2014 ESTRUSFORTTOUR-2: Нарвский Замковый парк получил награду от Президента Томаса Хендрика Ильвеса ESTRUSFORTTOUR-2: Нарвский Замковый парк получил награду от Президента Томаса Хендрика Ильвеса

24 августа 2014 года Президент Эстонской Республики Томас Хендрик Ильвес вручил награды победителям конкурса и одобрил протокол Эстонского Союза благоустройства дома. Церемония состоялась в культурном центре Пайде. Нарвский Замковый парк получил награду «Красивый дом Эстонии 2014» в числе других победителей. Парк был реконструирован и приведен в порядок в ходе реализации международного проекта «Развитие уникального архитектурного ансамбля крепостей Эстонии и России как единого туристического продукта. II этап» (“EstRusFortTour-2”). Read more

Events calendar
July 2024
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
Projects Map