Today is Thursday, 2024.05.30

News

Search news: Search
10 October 2014 EMAJOE-PSKOV WMP: The Project successfully crossed the finish line EMAJOE-PSKOV WMP: The Project successfully crossed the finish line

On  12 September Closing seminar of the Project “Water management Project of Peipsi, Pihkva, Lämmijärve, Saadjärve and Veskijärve Lakes” (Emajõe-Pskov WMP) and ceremonial opening of newly constructed wastewater treatment plant took place in Mustvee, Estonia. It was the official finish line for 2,5 years cross border cooperation project between project partners around Lake Peipsi. Read more

9 October 2014 Eiropas sadarbības dienas ietvaros Balvos atvērta nemateriālā kultūras un vēstures mantojuma ekspozīcija Eiropas sadarbības dienas ietvaros Balvos atvērta nemateriālā kultūras un vēstures mantojuma ekspozīcija

30.septembrī, lai piedalītos Eiropas sadarbības dienas akcijas ceremonijā „Saglabāsim dižozolu!” un Ziemeļlatgales nemateriālās kultūras mantojuma digitālās ekspozīcijas atklāšanā, Balvu novada muzejā pulcējās gan lieli, gan mazi. Svētki tika organizēti sadarbībā ar pārrobežu projektu „Sagabāt, lai nepazaudētu!”  un pasākumu laikā tika demonstrēti šī projekta sasniegumi. Projekta ietvaros izveidotā muzeja ekspozīcija ir unikāla un moderna un jaunās tehnoloģijas un atraktīvās un interaktīvās iespējas ļauj apkopot un parādīt visu, kas ir kolekcionēts un turēts noliktavās. Ziemeļlatgales tradicionālās vērtības, kurās iekļauta folklora, tradicionālā dziedāšana, tās krājēji un izpildītāji, etnogrāfija, amatniecība, amatnieki un amatniecības prasmju turētāji, privātās kolekcijas un materiāli par Balviem – viss ir digitalizēts un integrēts audio un vizuālajos materiālos. Read more

9 October 2014 LSP-4: Ielikts pamatakmens moderna robežšķērsošanas punkta „Vientuļi” izveidei Latvijā LSP-4: Ielikts pamatakmens moderna robežšķērsošanas punkta „Vientuļi” izveidei Latvijā

24.septembrī Vientuļos, Latvijā ielikts robežšķērsošanas punkta „Vientuļi” galvenās ēkas pamatakmens un kapsula. Kapsulas vēstījumā nākotnei ievietoti pierādījumi par notikumiem 2014.gada 24.septembrī - vietējais laikraksts „Viļakas novads”, eiro un lata monētas, kā arī Igaunijas-Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas un Valsts nekustamo īpašumu kopīga vēstule. Jaunais robežšķērsošanas punkts „Vienuļi” tiks būvēts saskaņā ar vienīgo liela mēroga pārrobežu sadarbības projektu starp Latvijas Republiku un Krievijas Federāciju, un pēc tā pabeigšanas ievērojami palielināsies gan kvalitatīva, gan kvantitīva Vientuļu robežpunkta caurlaides spēja, kas uzlabos vispārējo robežas šķērsošanas caurlaides spēju uz Latvijas un Krievijas robežas. Read more

8 October 2014 LogOnTrain: Живая трансляция Международного Форума Логистики в Валга, Эстония LogOnTrain: Живая трансляция Международного Форума Логистики в Валга, Эстония

8 октября проект «Сеть обучения технического персонала в области логистики и наземного транспорта» (LogOnTrain) проводит Международный Форум Логистики в Центре профессионального обучения округа Валга. Приглашаем следить за мероприятиями форума он-лайн на сайте www.logontrain.eu.   Начало трансляции в 10:50 по эстонскому времени Read more

8 October 2014 Достижения сотрудничества – Совместная публикация в честь Дня Европейского сотрудничества в журнале Regional Review Достижения сотрудничества – Совместная публикация в честь Дня Европейского сотрудничества в журнале Regional Review

Программа приграничного сотрудничества Эстония-Латвия-Россия, совместно с четырьмя другими Программами ЕИСП 2007 – 2013, реализуется в сотрудничестве и при совместном финансировании с Российской Федерацией. Каждая из программ предоставила данные для презентации суммарной статистической информации по всем пяти программам. Дети, предприниматели, малый и средний бизнес, туристы, водные ресурсы получают поддержку программ приграничного сотрудничества, результаты которой были отражены в сентябрьском выпуске журнала Regional Review, приуроченном к мероприятию Open Days 2014. Программы Юго-Восточная Финляндия-Россия, Карелия, Коларктик, Эстония-Латвия-Россия и Литва-Польша-Россия с 2012 года совместно участвуют в информационной кампании День Европейского Сотрудничества Read more

8 October 2014 LogOnTrain: Live broadcast of International Logistics Forum in Valga, Estonia LogOnTrain: Live broadcast of International Logistics Forum in Valga, Estonia

On 8 October the Project "Logistics and Overland Transport Network for Training "Blue Collars" (LogOnTrain) will organize International Logistics Forum In Valga County Vocational Training Centre.
Welcome to follow the live broadcast of the event at www.logontrain.eu  at 10:50 Estonian time. Read more

8 October 2014 Power of Cooperation – Joint EC Day publication in Regional Review Magazine Power of Cooperation – Joint EC Day publication in Regional Review Magazine

Estonia-Latvia-Russia Coss border programme together with other four ENPI CBC 2007-2013 Programmes have been implemented with participation and in cooperation with the Russian Federation. Efforts of getting figures by each programme resulted in joint figures of all 5 Programmes together. Children, entrepreneurs and SMEs, tourists, border crossers  and waters benefitted from cross border support, that is reflected in Regional Review Magazine, September 2014, its special edition for Open Days 2014. South-East Finland – Russia, Karelia, Kolarctic, Estonia-Latvia-Russia and Lithuania-Poland-Russia cooperates for EC Day since 2012. Read more

7 October 2014 Eiropas sadarbības diena: Malnavas koledžā notiek info-sesija un viktorīna ”101 jautājums par Eiropas savienību un Eiropas sadarbības dienu” Eiropas sadarbības diena: Malnavas koledžā notiek info-sesija un viktorīna ”101 jautājums par Eiropas savienību un Eiropas sadarbības dienu”

2014.gada 24.septembrī studenti un skolotāji tika ielūgti uz Eiropas sadarbības dienas pasākumu Malnavas koledžā. Malnavas koledžas direktora vietnieks studiju un pētniecības darbā un projektu vadītājs projektā T&L Viktors Indričāns sniedza informāciju par ES finansēto projekta pieredzi koledžā. Malnavas koledžas skolotājs Dainis Poikāns piedāvāja ieskatīties vēsturē un galvenajos notikumos, kuri ietekmējuši Eiropas savienības attīstību.
Read more

7 October 2014 Программа приняла участие в VII Санкт – Петербургском Международном Инновационном Форуме в рамках празднования Дня Европейского сотрудничества Программа приняла участие в VII Санкт – Петербургском Международном Инновационном Форуме в рамках празднования Дня Европейского сотрудничества

1 – 3 октября Программа приграничного сотрудничества Эстония-Латвия-Россия была представлена на VII Санкт – Петербургском Международном Инновационном Форуме в рамках мероприятий, приуроченных к информационной кампании Дня Европейского сотрудничества. 
Наибольшим интересом посетителей стенда Программы пользовались публикации Программы – Брошюра проектов второго конкурса проектных предложений и Программный буклет. Также была востребована информация о результатах, достигнутых проектами, поддержанными в рамках программы. Многие посетители выставки консультировались о возможностях поиска потенциальных партнеров для приграничного сотрудничества и перспективах следующего программного периода. Read more

7 October 2014 The Programme took part in the VII St. Petersburg International Innovation Forum as part of ECDay activities The Programme took part in the VII St. Petersburg International Innovation Forum as part of ECDay activities

On 1 – 3 October Estonia-Latvia-Russia CBC Programme was presented at the VII St. Petersburg International Innovation Forum as a part of activities devoted to the European Cooperation Day Information Campaign.
The biggest interest of the visitors of Programme stand was attracted by the Programme publications - 2nd Call Projects notebook and Programme leaflet. Information on the results reached by the projects supported within the Programme was taken with much interest. Consultations on the contacts and search of possible partners for cross-border cooperation and perspectives of the next programme period were highly demanded. Read more

Events calendar
May 2024
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
 • 29
 • 30
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 1
 • 2
Projects Map