2011 aasta lõpuks oli allkirjastatud kaheksa toetuslepingut

Jõulude ning aastalõpu vahelisel ajal allkirjastati toetusleping ühise korraldusasutuse ja Latgale planeerimisregiooni (Läti) vahel 1 513 633,68 euro suuruseks programmi poolseks projekti kaasrahastamiseks. Piiriülene turismi arendamise koostööprojekt „Tour de Latgale and Pskov“ on heakskiidetud programmi prioriteet 1 Sotsiaalmajanduslik areng meede 1.3 Turismi arendamine raames.


Projekti „Tour de Latgale and Pskov“ eesmärgiks on koostöö arendamine ja püsiva koostöövõrgustiku loomine turismisektoris Latgale planeerimisregiooni ja Pihkva regiooni vahel, et tõsta mõlema piirkonna tuntust Euroopa Liidus ning Venemaal.


Latgale planeerimisregioon viib projekti ellu partneritega Pihkvast (Venemaa) – Pihkva regiooni turismi, investeeringute ja ruumilise arendamise riikliku komitee ning Pihkva Turismiarenduskeskusega. Projekti kogumaksumus on 1 681 815,20 eurot.


Projekti lühitutvustuse leiate projekti portfooliost (inglise keeles) link to portfolio.Info kõigi seni allkirjastatud projektide kohta on avaldatud programmi kodulehel http://www.estlatrus.eu/eng/gallery_2programme/publications_amp_logo